News ข่าวรถยนต์รถใหม่

ขนส่ง! เพิ่มเวลาในการอบรมสอบใบขับขี่เดิม 4 เป็น 5 ชั่วโมง เริ่ม 1 ม.ค.60

สำหรับการสอบใบขับขี่ทุกวันเริ่มจะเป็นงานหินเข้าไปทุกที นั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นในการขับขี่รถบนท้องถนนทำให้มีความเข้มงวดในการสอบมากขึ้น

กรมการขนส่งทางบก ประกาศปรับเพิ่มเนื้อหาอบรมสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ (ชนิดชั่วคราว) จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป รวมถึงกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวแล้ว แต่ใบอนุญาตขับรถเดิมสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรใหม่

38C14F05180E4836B3E58F72F0088CD1

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่อาจไม่สะดวกในการติดต่อเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ สามารถเลือกเข้ารับการอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก ภายใต้หลักสูตรเดียวกัน และนำหนังสือรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

เรียบเรียงโดย Car250.com

ขอบคุณข้อมูล www.morning-news.bectero.com


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.