News ข่าวรถยนต์รถใหม่, Room Car ห้องความรู้เรื่องรถ, สาระรถยนต์

น้ำมันเดรื่องและน้ำหม้อน้ำ

ทำไมเราควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำหม้อน้ำ รถมือสอง

การซื้อรถมาใช้งานนอกจากการซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้ว การซื้อรถมือสองมาใช้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่ารถใหม่ และสามารถใช้งานได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ผู้ซื้อก็ควรจะมีการตรวจเช็ค และสิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นอย่างมากก็คือ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและน้ำหม้อน้ำ

เหตุผลที่เราควรเปลี่ยนของเหลวสองชนิดนี้มันทีเมื่อซื้อรถมือสองมาใช้งานก็เนื่องมาจาก 2 กรณีหลักๆ คือ

  1. รถมือสอง ที่เราจะนำมาใช้งานนั้น ก่อนที่จะมาถึงเราอาจะเป็นรถที่จอดอยู่เฉยๆ เป็นเวลานานไม่ได้มีการใช้งาน น้ำมันเครื่องอาจมีความชื้น และเสื่อมสภาพ ส่วนน้ำในหม้อน้ำอาจจะเกิดการตกตะกอนมีตะกรันมากในระบบ ทำให้เกิดการอุดตันได้ง่าย
  2. น้ำมันเครื่องและน้ำ ไม่ได้มีการเปลี่ยน หรือได้รับการดูแลมาเป็นเวลานานจากเจ้าของเดิม ทำให้ประสิทธิภาพที่ควรจะมีได้ได้ตามมาตรฐาน น้ำมันเครื่องอาจใช้มานานและเสื่อมสภาพมีเศษตะกอนสูงทำให้เครื่องยนต์สุกหรอเร็ว ส่วนน้ำก็เหมือนข้อแรกคือได้เปลี่ยนมานานมีตะกอนและความสกปรกทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ได้

นี่เป็นสาเหตุที่เราควรเปลี่ยนทั้งน้ำมันเครื่องและน้ำหม้อน้ำทันทีที่ซื้อรถมือสอง เพื่อให้เราได้ใช้งานรถอย่างสบายใจ และหากเป็นไปได้ เราควรเปลี่ยนสารที่เป็นของเหลวทั้งหมดภายในรถ แต่อย่างน้อย น้ำหม้อน้ำและน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนทันทีก่อนนำมาใช้งาน >>> การดูแลรักษารถยนต์มือสอง

สามารถสอบถามรายละเอียด ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ชั้น2+ ชั้น3+ ชั้น 3 ได้ที่ www.asiaidirect.co.th หรือ 02-625-1000


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.