News ข่าวรถยนต์รถใหม่, Room Car ห้องความรู้เรื่องรถ, สาระรถยนต์

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คืออะไร ประหยัดจริงหรือ

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คืออะไร ประหยัดจริงหรือ ?

          โครงการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เริ่มจากแนวคิดพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ในการหาสิ่งมาทดแทนพลังงานที่กำลังจะหมดไปของน้ำมัน+กับแนวทางการแก้ปัญหาของพืชผักที่มีราคาตกต่ำ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยแนวทางหลักๆ คือ การนำแอลกอฮอล์ที่ได้จากการสกัดพืชอ้อยของเกษตรกรชาวไทยที่กำลังมีปัญหา นำมาผสมผสานกับน้ำมันเบนซิน จนกลายมาเป็นพลังงานทดแทน แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) จนถึงปัจจุบัน

แต่ก่อนสารที่ใช้เติมน้ำมันเบนซิน 95 จะใช้เป็น Methyl Tertiary Butyl Ether หรือเรียกสั้นๆว่า MTBE แต่น้ำมันแก๊สโซฮอล์จะถูกปรับให้ใช้ แอลกอฮอล์ที่สกัดจากมันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว และอ้อย เรียกว่าเอทานอล หรือ Ethyl Alcohol 99.5% >>> 5 เคล็ดลับ วิธีเติมน้ำมัน อย่างไรให้ “ประหยัด”

แก๊สโซฮอล คือ การเอาน้ำมันเบนซินธรรมดาพื้นฐาน มาผสมกับแอลกอฮอลที่มากจากพืชผลการเกษตร จนกลายเป็นน้ำมันสูตรใหม่เรียกว่า “Gasohol”

น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 คือ น้ำมันที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วธรรมดาๆผสมกับ เอทานอล หรือเอทิแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 10 % จึงได้ออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลออกเทน 91 โดยยังคงคุณสมบัติในการใช้งานกับเครื่องยนต์ เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินออกเทน 91 แบบปกติ

น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับเอทานอล หรือเอทิแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 10 % เพื่อทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) จึงได้ออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 โดยยังคงคุณสมบัติในการใช้งานกับเครื่องยนต์ได้ดี เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินออกเทน 95 แบบปกติ

น้ำมันแก๊สโซฮอล Gasohol (E20) น้ำมันเบนซิน ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล (Ethyl Alcohol) ชนิดความบริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน 20% กับน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ (Base Gasohol) 80% *ในอัตราส่วนขนาดนี้จะมีข้อยกเว้นสำหรับรถยนต์รุ่นๆเก่าๆ ที่ท่อยางส่งน้ำมันเริ่มเสื่อมสภาพ และระเหยไว

น้ำมันแก๊สโซฮอล Gasohol E85 น้ำมันแก๊สโซฮอลที่ผสมเอทานอลบริสุทธิ์สูงถึง 85% กับ เบนซิน15% เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Fuel) เนื่องจากมลพิษที่ปล่อยจากไอเสียและก๊าซเสียต่างๆน้อยมากเมื่อเทียบกับเบนซินแบบธรรมดา ปัจจุบันนิยมแพร่หลายใช้ในบราซิล สวีเดน และอเมริกา *ในอัตราส่วนขนาดนี้จะมีข้อยกเว้นสำหรับรถยนต์รุ่นๆเก่าๆ ที่ท่อยางส่งน้ำมันเริ่มเสื่อมสภาพ และระเหยไว

          ข้อดีของแก๊สโซฮอล์ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันลงจากเมื่อก่อนแล้ว ยังทำให้ปริมาณไฮโดรคาร์บอนมอนนอกไซด์ลดลงได้มากถึง 25-30 % อีกด้วย ถือเป็นการช่วยลดมลพิษลดสภาวะ โลกร้อนไปได้อย่างมาก นอกจากข้อดีในเบื้องต้น ก็มีข้อเสียบางอย่างที่แลกมา นั้นก็คือ การระเหยที่เร็ว หรืออัตราการเร่งที่ลดลง ทำให้ผู้ขับขี่บางคนที่ชอบเหยีบคันเร่งหนักๆ รู้สึกว่าน้ำมันหมดไว้กว่าเติมเบนซินปกติ อีกทั้งข้อจำกัดของรถยนต์บางชนิดที่ไม่สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20-E85 ได้อีกด้วย

ขอบคุณบทความจาก เอเชียไดเร็ค 


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.