News ข่าวรถยนต์รถใหม่, Room Car ห้องความรู้เรื่องรถ, สาระรถยนต์

สลับยางรถยนต์ ! เป็นการยืดอายุการใช้งาน ของยาง จริงหรือ ?

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของการขับเคลื่อนรถยนต์คือ “ยางรถยนต์” เป็นเรื่องที่เรามักจะมองข้าม และ ไม่ค่อยจะใส่ใจมากสักเท่าไหร่ แต่การใช้งานยางรถยนต์ มีอายุที่จำกัด และควรจะเปลี่ยนตามความสึกของยาง วันนี้เราจะมาดูกันว่า การยืดอายุการใช้งานรถยนต์ โดยการสลับยาง จะช่วยยืดอายุยางได้หรือเปล่า

วิธีการสลับยางรถยนต์เป็นการ “ถนอมการใช้งานยางรถยนต์” ให้มีอายุมากขึ้นเท่านั้น แต่หากยางสึกจนยากที่จะสลับ ทางที่ดีควรจะเปลี่ยนยางดีกว่า สำหรับการสลับยางมักจะทำทุกๆ 10,000 กิโลเมตร และ 5,000 กิโลเมตร (สำหรับขับเคลื่อนสี่ล้อ) เพราะรถแต่ละประเภทจะมีการสึกหรอแตกต่างกัน

รูปแบบการสลับยางรถยนต์

1.การสลับยางจะเป็นรูปแบบการทะแยง สำหรับวิธีนี้เหมาะกับรถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าครับเพราะ การสลับยางจะเป็นรูปแบบการทะแยง จากด้านหลังไปด้านหน้านั้นจะทำให้ยางมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นครับส่วนจะสลับอย่างไรนั้นดูตามรูปที่ (1) หรือแบบรูปที่ (2) ก็ได้สามารถทำได้แล้วครับ

2.การสลับยางจะเป็นรูปแบบการทะแยง สำหรับวิธีนี้ก็จะคล้ายกับข้อแรกครับ เพียงแต่เปลี่ยนจากรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้ามาเป็นล้อหลังแทนก็เท่านั้นเองครับ การสลับยางจะเป็นรูปแบบการทะแยง จากด้านหลังไปด้านหน้านั้นจะทำให้ยางมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นครับส่วนจะสลับอย่างไรนั้นดูตามรูปที่ (3) ก็ได้สามารถทำได้แล้วครับ

3. การสลับยางไปในทิศทางการหมุนทางเดียว วิธีนี้จะเหมาะกับสำหรับรถยนต์ที่มีการใส่ยางที่เป็นชนิดที่มีทิศทางการหมุนทางเดียวซึ่งจะใช้การสลับยางในการถนอมการบำรุงรักษาครับ ซึ่งจะดูได้จากแบบรูปที่ (4) ซึ่งท่านเองก็สามารถนำไปทำได้แล้วครับ

4. การสลับยางแบบข้ามฝั่ง สำหรับรถที่ใส่ล้อและยางที่มีขนาดด้านหน้ากับด้านหลังไม่เท่ากัน รวมถึงดอกยางแบบไม่เป็นเป็นทิศทางทาง ศูนย์บริการและอะไหล่ โตโยต้า กรุงไทย แนะนำให้การสลับยาง ในแบบรูปที่ (5) ซึ่งท่านการสามารถทำได้ครับ

5. การสลับยางแบบ 5 วง หรือแบบใช้ ยางอะไหล่ เข้ามาใช้งานด้วย คือเพื่อให้ดอกยางให้มีขนาดที่เท่าๆกันทั้ง 5 เส้น โดยจะให้ทำการสลับยาง ตามแบบรูปที่ 6 และ 7 ซึ่งท่านก็สามารถทำได้ครับ

 


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.