ปรับลดราคา 200,000 บาทในไทย BYD ATTO 3 ปรับปรุงใหม่ เหลือ 899,000 – 949,000 บาท วิ่งได้ 410 กม./ชาร์จ NEDC

Advertisement A … อ่านเพิ่มเติม ปรับลดราคา 200,000 บาทในไทย BYD ATTO 3 ปรับปรุงใหม่ เหลือ 899,000 – 949,000 บาท วิ่งได้ 410 กม./ชาร์จ NEDC