Mazda3 Fastback 5 ประตู / 4 ประตู มาสด้า3 ใหม่ ราคาตารางผ่อนดาวน์ 2021-2022

Advertisement 18 กันยายน 2562 All-NEW Mazda3 ใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อม 2 ตัวถังให้เลือกได้แก่ Sedan 4 ประตู และ Fastback 5 ประตู แต่ละตัวถังมาพร้อม 3 รุ่นย่อยในราคา 969,000 – 1,198,000 บาท ราคา Mazd … อ่านเพิ่มเติม Mazda3 Fastback 5 ประตู / 4 ประตู มาสด้า3 ใหม่ ราคาตารางผ่อนดาวน์ 2021-2022