ปรับลดราคา เพิ่มรุ่นย่อย BYD SEAL 2023 เริ่ม 921,000 บาทในจีน 550 กม./ชาร์จ CLTC รายละเอียด 5 รุ่นย่อย

Advertisement Advertisement   วันที่ 10 พฤษภาคม 20 … อ่านเพิ่มเติม ปรับลดราคา เพิ่มรุ่นย่อย BYD SEAL 2023 เริ่ม 921,000 บาทในจีน 550 กม./ชาร์จ CLTC รายละเอียด 5 รุ่นย่อย