ครม. เห็นชอบแพ็กเกจ EV ส่วนลด 70,000 – 150,000 บาท

Advertisement Advertisement วันที่ 15 ก.พ.2565 ที่ประชุ … อ่านเพิ่มเติม ครม. เห็นชอบแพ็กเกจ EV ส่วนลด 70,000 – 150,000 บาท