5 สีตัวถัง GAC Toyota bZ4X เปิดขาย 1.06 – 1.52 ล้านบาท 615 กม./ชาร์จ CLTC ในจีน ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ หลังคาโซลาร์เซลล์

Advertisement A … อ่านเพิ่มเติม 5 สีตัวถัง GAC Toyota bZ4X เปิดขาย 1.06 – 1.52 ล้านบาท 615 กม./ชาร์จ CLTC ในจีน ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ หลังคาโซลาร์เซลล์