เริ่มส่งมอบในจีน Huawei AVATR 11 EV Harmony ราคาจีน 1.46 ล้านบาท 730 กม./ชาร์จ CLTC 7 วันจอง 5,000 คัน

Advertisement Advertisement วันที่ 1 กันยายน 2023 Huawe … อ่านเพิ่มเติม เริ่มส่งมอบในจีน Huawei AVATR 11 EV Harmony ราคาจีน 1.46 ล้านบาท 730 กม./ชาร์จ CLTC 7 วันจอง 5,000 คัน