5 สีตัวถัง ก่อนขายไทย 30 พ.ย. MG4 EV ราคา 8xx,000 – 9xx,000 บาท 425 กม./ชาร์จ NEDC

Advertisement Advertisement MG4 รุ่น D  MG4 รุ่น X บริษ … อ่านเพิ่มเติม 5 สีตัวถัง ก่อนขายไทย 30 พ.ย. MG4 EV ราคา 8xx,000 – 9xx,000 บาท 425 กม./ชาร์จ NEDC