Mitsubishi AMBITION All Black โปรเจคใหม่ของค่าย

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างมากของ Mitsubishi คือการนำเสนอ ความสปอร์ตแบบครบครัน ของรถยนต์มิตซูบิชิรุ่นใหม่ในธีม AMBITION All Black

นี่คือความฝันอีกก้าวของมิตซูบิชิ ที่กำลังเดินตามแนวทาง “Drive your Ambition” สโลแกนดังกล่าวประกอบด้วยรากฐาน 4 ประการ เริ่มจาก The Mitsubishi Pedigree ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของมิตซูบิชิในระยะยาวอีก 100 ปีข้างหน้า ประการถัดมาคือ The Mitsubishi stance on technology and design การมุ่งสร้างสรรค์การออกแบบและผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นแรงบันดาลใจ เน้นพัฒนาการอย่างยั่งยืน

สามคือ The Mitsubishi take on global business บ่งบอกชัดเจนว่าต้องการขยายแบรนด์สู่ระดับโลกมากขึ้น ประการสุดท้ายคือ The Mitsubishi bond with its customers การสร้างความผูกพันกับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่

ความเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยเหล่าซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกในวงการฟุตบอล เพราะรถยนต์ All Black มักเป็นที่นิยมของผู้ชาย ความดุดัน ความสปอร์ตระดับพรีเมี่ยม ทั้งภายนอก และภายใน

แต่ตอนนี้ คงต้องรอไปก่อน คาดว่าคงไม่น่าเกินเดือนสองเดือน เราจะได้เห็นรถยนต์สีดำสปอร์ตในมาดใหม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลต่อมิตซูบิชิทั่วโลก และเริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน

สมาคมรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ ที่เรียกว่าคนผิวดำแทนนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามกีฬาประจำชาติของประเทศ

Mitsubishi-motors.co.jp