TOYOTA นำยอดขายรถยนต์ Motor Show 2020 รวม 18,381 คัน

ยอดจองรถยนต์ในแต่ละปี (รถยนต์+มอเตอร์ไซค์) ยอดจองรถยนต์ Motor Show 2016  : 32,571 คัน ยอดจองรถยนต์ Motor Show 2017  : 31,031 คัน ยอดจองรถยนต์ Motor Show 2018 : 36,941 คัน ยอดจองรถยนต์ Motor Show 2019 … อ่านเพิ่มเติม TOYOTA นำยอดขายรถยนต์ Motor Show 2020 รวม 18,381 คัน