NETA V PRO ไปได้ไกลกว่า 400 กม./ชาร์จ NEDC Top Speed 121 กม./ชม. ราคา 453,000 บาท ในจีน ความปลอดภัยสุดล้ำ

Advertisement Advertisement NETA V PRO หรือรุ่นที่มีการ … อ่านเพิ่มเติม NETA V PRO ไปได้ไกลกว่า 400 กม./ชาร์จ NEDC Top Speed 121 กม./ชม. ราคา 453,000 บาท ในจีน ความปลอดภัยสุดล้ำ