NEW Mazda BT-50 เจนต่อไปจะยึดหลักการออกแบบ KODO Design ภายในปี 2020

NEW Mazda BT-50 เจนต่อไปจะยึดหลักการออกแบบ KODO Design ภายในปี 2020

มาสด้าเคยประกอบตอนช่วงปลายเดือนตุลาคม 2017 มาสด้าจะมีการออกแบบใหม่ ของกระบะสายพันธ์แกร่ง NEW Mazda BT-50 โดยผสานการออกแบบ KODO Design ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นมาสด้ายุคใหม่ เพื่อสามารถโต้ตอบรถกระบะที่ดุเดือดได้ในอนาคต

Julien Montousse ผู้อำนวยการฝ่ายงานออกแบบ Mazda อเมริกาเหนือยืนยันว่า All NEW Mazda BT-50 จะมีแนวทางการออกแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเส้นสายที่นุ่มนวลและราบรื่นที่เห็นได้จาก Mazda 6 CX-5 หรือ CX-9 ซึ่งหลักการออกแบบ KODO Design นี้จะมีการปรับแต่งลงไปในกระบะ Mazda BT-50 ภายในปี 2020

Vinesh Bhindi กรรมการผู้จัดการ Mazda ออสเตรเลียเผยว่า Mazda BT-50 รุ่นปัจจุบันจะไม่มีการปรับปรุงโฉมแต่อย่างใดจนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยนโฉมจริงๆ 

แต่อย่างไรคงต้องติดตามว่ากาปรับโฉมใหม่ของกระบะมาสด้า จะสามารถกระตุ้นยอดขายได้หรือเปล่าต้องติดตามอีกทีครับ

ขอบคุณข้อมูล www.motoring.com.au

แสดงความคิดเห็นรถยนต์