Mitsubishi Pajero Sport 2019 มิตซูบิซิ ปาเจโร่ สปอร์ต ใหม่ ตาราง-ผ่อนดาวน์

25 กรกฏาคม 2562 มิตซูบิซิ ประเทศไทย เปิดตัว Mitsubishi Pajero Sport ไมเนอร์เช้นจ์ ปรับปรุงด้านหน้า ปรับรายละเอียดไฟท้าย ยังคงเอกลักษณ์ Dynamic Shield ภายในเพิ่มหน้าปัด Full Digital ระบบเปิด-ปิดท้ายไฟฟ้า และอื่น … อ่านเพิ่มเติม Mitsubishi Pajero Sport 2019 มิตซูบิซิ ปาเจโร่ สปอร์ต ใหม่ ตาราง-ผ่อนดาวน์