Nissan Kicks e-POWER อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 23.8 กม./ลิตร อ้างอิงจาก ECO Sticker ตาราง-ผ่อนดาวน์

อัตราการสิ้นเปลือง อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ 23.8 กม./ลิตร อัตราสิ้นเปลือง ขับขี่ในเมือง 27 กม./ลิตร อัตราสิ้นเปลือง นอกเมือง 22.2 กม./ลิตร ปล่อยก๊าซ CO2 100 กรัม / กิโลเมตร ECO Sticker หรือป้ายข้อมูลรถยนต์ คือแ … อ่านเพิ่มเติม Nissan Kicks e-POWER อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 23.8 กม./ลิตร อ้างอิงจาก ECO Sticker ตาราง-ผ่อนดาวน์