Mitsubishi Triton ตัวเตี้ย ใหม่ 2ประตู / 4 ประตู เริ่มต้น 535,000 บาท

ทีมงานขอหยิบยกราคาอ้างอิงจาก CarDebuts ที่ได้นำเสนอไว้ แต่ยังไม่ได้การยืนยันอย่างเป็นทางการจากมิตซูบิชิประเทศไทย ซึ่งคาดว่าราคาขายจริงคงไม่ต่างจากแหล่งข่าวที่นำเสนอ กระบะตัวเตี้ยเป็นอีกสีสันหนึ่งที่น่าสนใจของค่ … อ่านเพิ่มเติม Mitsubishi Triton ตัวเตี้ย ใหม่ 2ประตู / 4 ประตู เริ่มต้น 535,000 บาท