ออกรถใหม่! รับตั๋วเครื่องบินฟรี กับ SCB ที่งาน Motor Expo 2017 ระหว่าง วันนี้ – 11 ธ.ค. 60

ออกรถใหม่! รับตั๋วเครื่องบินฟรี กับ SCB ที่งาน Motor Expo 2017 ระหว่าง วันนี้ – 11 ธ.ค. 60

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษสุดๆสุดท้ายปี พร้อมรับฟรี ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับ และ ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์พิเศษมากมายภายในงานมหกรรมรถยนต์ท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ Motor Expo 2017 ณ Challenger 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2560

3 โปรโมชั่นโดนใจในงาน Motor Expo 2017

  1. รับฟรี Voucher ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 1 ที่นั่ง มูลค่า 4,000 บาท(1) หรือ
  2. รับ! ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% 2 ปีแรก(2) หรือ
  3. เลือกผ่อนผ่านบัตรเครดิต SCB 0% นาน 10 เดือน(3ยอดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ เฉพาะรุ่นรถและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมรายการ

เฉพาะลูกค้า SCB รับสิทธิพิเศษกว่าใคร

  • อนุมัติเร็วทันใจ ภายใน 30 นาที(5เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว
  • ดอกเบี้ยต่ำ 0% และ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ(6)สำหรับพนักงานบริษัท ที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB

หมายเหตุ

(1)เงื่อนไขการรับฟรี Voucher พื่อออกตั๋วเครื่องบิน AirAsia
• เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร ภายในงาน Motor Expo 2017 รวมทั้งได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร โดยลูกค้าจะต้องมีการวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ขึ้นไป รวมทั้งออกรถภายใน 31 ม.ค. 61 ท่านั้น
• ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเป็น Voucher เพื่อออกตั๋วเครื่องบิน AirAsiaไป-กลับ ภายในประเทศ ที่นั่ง มูลค่า 4,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องจองตั๋วเครื่องบินภายใน พ.ค. 61 และเดินทางภายใน 15 พ.ค. 61 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้ Voucheเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
• ธนาคารจะจัดส่ง Voucher ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในใบสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้มีการชำระค่างวด (งวดแรก) ให้แก่ธนาคาร ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าสามารถโอน Voucher ให้ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
• ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ได้ให้การรับรองหรือประกันใด ๆ ใน Voucher หรือการให้บริการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความล่าช้า หรือเหตุขัดข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Voucher หรือการเดินทางและท่องเที่ยว ของสายการบิน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น

(2)เงื่อนไขรับอัตราดอกเบี้ย 1.99% 2 ปีแรก
• เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ประเภทรถเก๋ง และรถกระบะ กับธนาคาร ภายในงาน Motor Expo 2017 รวมทั้งได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร โดยลูกค้าจะต้องมีการวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 25% ขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระ 48 หรือ 60 เดือน เท่านั้น
• ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ เป็นแคมเปญอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตรา 1.99% 2 ปีแรก หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร
• อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา คำนวณจาก ((อัตราดอกเบี้ย 1.99% x 2 ปี )+(อัตราดอกเบี้ยปกติ จำนวนปีที่เหลือ ))÷ จำนวนปีที่ผ่อนชำระ ซึ่งธนาคารจะดำเนินการปัดเศษทศนิยมขึ้นเหลือ ตำแหน่ง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา จะอยู่ระหว่าง 2.30 – 2.70% ต่อปี ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินดาวน์ และระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือกจากโปรแกรมที่ธนาคารกำหนด ตัวอย่างเช่น รถยนต์ เงินดาวน์ 25% ผ่อนชำระ 60 เดือน =((1.99% X 2 ปี ) +(2.7% X 3 ปี )) ÷5 ปี = 2.416% ซึ่งธนาคารจะปัดเศษทศนิยมขึ้นเหลือ ตำแหน่ง = 2.42%

(3)เงื่อนไขผ่อนดาวน์ 0% นาน 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
• เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร ภายในงาน Motor Expo 2017 รวมทั้งได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร โดยจำกัดเฉพาะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคารเท่านั้น
• ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษ เป็นแคมเปญผ่อนดาวน์ 0% นาน 10 เดือน ยอดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ จะต้องเป็นลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขใด ๆ กับธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่า
ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ในกรณีที่ผู้ถือบัตรเครดิตมีการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารจะเรียกเก็บหนี้เต็มตามจำนวนที่คงค้างทันที
• โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

(4)เงื่อนไขอนุมัติเร็วทันใจกับบริการ Sign & Drive
• เฉพาะลูกค้าที่ธนาคารกำหนดและมีรายชื่ออยู่ในรายการส่งเสริมการขาย ในงาน Motor Expo 2017 เท่านั้น โดยลูกค้าต้องส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ พร้อมทั้งได้ลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมทั้งได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด
• ลูกค้าต้องส่งมอบสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่ธนาคารก่อนวันจดทะเบียนรถ
ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ได้จากตัวแทนของธนาคารภายในงาน Motor Expo 2017
• ระยะเวลา 30 นาที เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้ส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามในเอกสารสัญญาต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนดครบถ้วนแล้ว
• การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์รวมถึงวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
• กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะขอรับวงเงินสินเชื่อรถยนต์สูงกว่าจำนวนวงเงินที่ธนาคารอนุมัติ นอกเหนือจากสำเนาบัตรประชาชนแล้ว ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้แก่ธนาคารเพิ่มเติม และเข้าสู่กระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามปกติ ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม ลูกค้าจะไม่ได้รับผลอนุมัติสินเชื่อและรับรถภายใน 30 นาที

(5)เงื่อนไขรับบัตรเข้างาน Motor Expo 2017 1 ท่านต่อ ใบ
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่แสดงหลักฐานว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกับธนาคาร เช่น บัตรเครดิต/ บัตร ATM2/ บัตร Payment Card/ สมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ SCB Easy App คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยจำกัดเฉพาะลูกค้าที่มาร่วมงาน Motor Expo 2017 (29 พ.ย. – 11 ธ.ค. 60) จำนวน 2,500 ท่านแรก ของแต่ละวัน และจำกัดจำนวน ท่านต่อ ใบ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษดังกล่าวได้ที่บริเวณหน้าห้อง VIP5 Challenger 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. หรือจนกว่าบัตรจะหมด
(6)เงื่อนไขการรับข้อเสนอพิเศษ สำหรับพนักงานบริษัทที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB
• สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งรับบัญชีเงินเดือนผ่าน ระบบ SCB Payroll (ระบบ SCB Business Net หรือ ATS) กับธนาคาร และรับเงินเดือน มาแล้วไม่น้อยกว่า เดือนเท่านั้น
• ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ เป็นข้อเสนอพิเศษ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องมีเงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับการสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคาร ภายในงาน Motor Expo 2017 โดยลูกค้าจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี และลูกค้าต้องสมัครใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินเดือน (Direct Debit) เพื่อชำระค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ ในวันที่เงินเดือนออกเท่านั้น
• ข้อเสนอพิเศษนี้ จำกัดเฉพาะยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมทั้งผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคารเท่านั้น
เงื่อนไขรวม
• ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
• เงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• สิทธิพิเศษดังกล่าวนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับไปในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกสิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

แสดงความคิดเห็นรถยนต์