5 แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ขายดีที่สุดในโลก ครึ่งปี 2022 BYD ครองอันดับ BEV+PHEV ส่วนไฟฟ้าล้วน TESLA ยังคงเป็นราชา

Advertisement A … อ่านเพิ่มเติม 5 แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ขายดีที่สุดในโลก ครึ่งปี 2022 BYD ครองอันดับ BEV+PHEV ส่วนไฟฟ้าล้วน TESLA ยังคงเป็นราชา