Toyota bZ4X มอเตอร์คู่ 218 แรงม้า วิ่งไกล 411 กม./ชาร์จ WLTP ราคา 1,836,000 บาท

Advertisement Advertisement TOYOTA bZ4X AWD ไฟฟ้ารุ่นแร … อ่านเพิ่มเติม Toyota bZ4X มอเตอร์คู่ 218 แรงม้า วิ่งไกล 411 กม./ชาร์จ WLTP ราคา 1,836,000 บาท