เปิดตัว BYD Han DM-p God of War Edition ปลั๊กอินไฮบริด 200 กม. ข้อมูล-สเปค ในจีน ราคา 1.47 ล้านบาท

Advertisement Advertisement   วันที่ 18 พฤษภาคม 20 … อ่านเพิ่มเติม เปิดตัว BYD Han DM-p God of War Edition ปลั๊กอินไฮบริด 200 กม. ข้อมูล-สเปค ในจีน ราคา 1.47 ล้านบาท