เริ่มการผลิต Lightyear 0 พลังงานแสงอาทิตย์ รับแสงวันละ 70 กม.

Advertisement Advertisement Uusikaupunki, ฟินแลนด์, 30 … อ่านเพิ่มเติม เริ่มการผลิต Lightyear 0 พลังงานแสงอาทิตย์ รับแสงวันละ 70 กม.