Advertisement

Advertisement

ขนส่งจตุจักร เปิดให้สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ เสาร์-อาทิตย์ เริ่มตุลาคมนี้

ขนส่งจตุจักร เปิดให้สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ เสาร์-อาทิตย์ เริ่มตุลาคมนี้

Advertisement

Advertisement

กรมขนส่งทางบก เขตจตุจักร เปิดให้สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เริ่มเปิดให้สอบตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562


กรมการขนส่งทางบกเปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ต้องการขอรับใบอนุญาติขับรถจักรยานยนต์ที่มีความสะดวกในการสอบใบขับขี่ในวันเสาร์อาทิตย์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม เว้นแต่กรณีผ่านการอบรมและทดสอบเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบขับขี่เท่านั้น

มีการอบรมทั้งสิ้น 12 รุ่นได้แก่

 • รุ่นที่ 227 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561
 • รุ่นที่ 228 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561
 • รุ่นที่ 229 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561
 • รุ่นที่ 230 วันที่ 18-20 มกราคม 2562
 • รุ่นที่ 231 วันที่ 16-17 กุมพาพันธ์ 2562
 • รุ่นที่ 232 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
 • รุ่นที่ 233 วันที่ 20-21 เมษายน 2562
 • รุ่นที่ 234 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
 • รุ่นที่ 235 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
 • รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
 • รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
 • รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562

โดยแต่ละรุ่นใช้เวลาอบรมและทดสอบทั้งสิ้นรวม 2 วัน โดยวันเสาร์เป็นหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก และเข้ารับการสอบข้อเขียน E-exam และวันอาทตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามขับรถ โดยใช้ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตในวันราชการปกติ

ผู้สนใจอบรมต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ โดยเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน สามารถสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพียงแห่งเดียว

Advertisement

Advertisement

One thought on “ขนส่งจตุจักร เปิดให้สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ เสาร์-อาทิตย์ เริ่มตุลาคมนี้

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้