1
News ข่าวรถยนต์รถใหม่

อบจ. พิจิตร ประดิษฐ์รถฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 แบบฉีดเป็นวงกว้างในเวลาอันสั้นๆ ด้วยรถหัวฉีดราคาไทยประดิษฐ์

รถไทยประดิษฐ์ฉีดน้ำยาฆ่าเซื้อ COVID-19 คันนี้สามารถพ่นแรงดันน้ำยาฆ่าเซื้อได้ไกล และสูง โดยละอองน้ำกระจายออกไปโดยรอบบริเวณ และปรับองศาการพ่นได้อีกด้วย

นี่แค่ทดสอบเป็นละอองน้ำธรรมดา เวลาใช้งานจริง มีเครื่องป้องกันครบทุกอย่าง หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถาม อบจ.พิจิตร 056-615235 ต่อสาย นายก ชาติชาย เจียมศรีพงษ์


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.