Advertisement

Advertisement

รวมโปรโมชั่น Mitsubishi ออกรถฟรี ขับฟรี 10 เดือน พร้อมดอกเบี้ยต่ำ สู้ COVID-19

รวมโปรโมชั่น Mitsubishi ออกรถฟรี ขับฟรี 10 เดือน พร้อมดอกเบี้ยต่ำ สู้ COVID-19

Advertisement

Advertisement
 • โปรโมชั่น ช่วยผ่อน 10 เดือน ดาวน์เพียง 0% ดอกเบี้ยต่ำ

Mitsubishi

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ มิราจ

วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

 • เลือกรับดาวน์ 0% และ มิตซูบิชิช่วยผ่อน (1)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (2)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (3) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (4)
สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูชิบิชิ มิราจ ใหม่ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(1) เฉพาะลูกค้าผู้อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ซึ่งรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เท่านั้น มีสิทธิเลือกรับ ดาวน์ 0% (ไม่ต้องชำระเงินดาวน์) โดยสามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อได้สูงสุด 84 งวด สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ ใหม่ ทุกรุ่น และ รับสิทธิพิเศษ มิตซูบิชิช่วยผ่อน มูลค่ารวม 30,000 บาท โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระเงินค่าเช่าซื้อบางส่วนในอัตราเดือนละ 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือนที่ 1-10) ให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อโดยตรง ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าเช่าซื้อ ตามยอดคงเหลือหลังจากหักเงิน จำนวนดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

(2) รับฟรี ค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 17,608 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ ใหม่ ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(3) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(4) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 7,650 บาท อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ข้อเสนอพิเศษสำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ

วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

 • เลือกรับดาวน์ 0% และ มิตซูบิชิช่วยผ่อน (1)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (2)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (3) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (4)
สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ใหม่ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(1) เฉพาะลูกค้าผู้อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ซึ่งรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เท่านั้น มีสิทธิเลือกรับ ดาวน์ 0% (ไม่ต้องชำระเงินดาวน์) โดยสามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อได้สูงสุด 84 งวด สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ใหม่ ทุกรุ่น และ รับสิทธิพิเศษ มิตซูบิชิช่วยผ่อน มูลค่ารวม 30,000 บาท โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระเงินค่าเช่าซื้อบางส่วนในอัตราเดือนละ 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือนที่ 1-10) ให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อโดยตรง ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าเช่าซื้อ ตามยอดคงเหลือหลังจากหักเงิน จำนวนดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

(2) รับฟรี ค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 17,650 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ ใหม่ ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(3) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(4) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 7,650 บาท อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ และเอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

 • ราคาแนะนำ 899,000 บาท (1)
 • เลือกรับดาวน์ 0% และ มิตซูบิชิช่วยผ่อน (2) หรือ ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% และ แพคเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ (3) ประกอบไปด้วย ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี (3.1) และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี (3.2)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (4)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (5) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (6)

(1) รถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส ใหม่ รุ่น 1.5 4AT CROSS (SUV Version) ราคาเปิดตัว 899,000 บาท ทั้งนี้ ราคารถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กแพนเดอร์ ครอส ใหม่ ดังกล่าว เป็นราคาเฉพาะในช่วงระยะเวลาเปิดตัวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และรับรถยนต์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น

สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ รุ่นปี 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เฉพาะลูกค้าผู้อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ซึ่งรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เท่านั้น มีสิทธิเลือกรับ

(2) ดาวน์ 0% (ไม่ต้องชำระเงินดาวน์) โดยสามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อได้สูงสุด 84 งวด สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิเอกซ์แพนเดอร์ และ รับสิทธิพิเศษ มิตซูบิชิช่วยผ่อน มูลค่ารวม 10,000 บาท โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระเงินค่าเช่าซื้อบางส่วนในอัตราเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือนที่ 1-10) ให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อโดยตรง ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าเช่าซื้อ ตามยอดคงเหลือหลังจากหักเงิน จำนวนดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด หรือ

(3) ดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 1.99 สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินดาวน์เริ่มต้นในอัตราร้อยละ 25 ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเป็นจำนวน 48 งวด (เงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ) และ แพคเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ประกอบไปด้วย (3.1) ฟรีค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์ตามกำหนดการเช็คระยะ มูลค่า 26,810 บาท ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสมุดรับรถบริการและคู่มือการใช้รถ (3.2) บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท (สิทธิประโยชน์ตาม (2) นี้ ลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพสามารถเลือกรับได้)

(4) รับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 22,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(5) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(6) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 7,650 บาท อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ข้อเสนอพิเศษเมื่อซื้อมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563

 • เลือกรับดาวน์ 0% และ มิตซูบิชิช่วยผ่อน (1) หรือ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (2) หรือ ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 2 ปี (3)
 • รับฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี (4)
 • รับฟรี แพคเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ (5) ประกอบไปด้วย ฟรีค่าบำรุงรักษาตามระยะ 5 ปี (5.1) และ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี (5.2)
 • รับประกันคุณภาพ 5 ปี (6) พร้อมค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี (7)
 • รับฟรีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาภาพและเสียงระบบดิจิตอล (HDMI WiFi Dongle) (8)
สำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และรับรถภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

เฉพาะลูกค้าผู้อยู่ในกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท หรือข้าราชการ ซึ่งรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เท่านั้น มีสิทธิเลือกรับ (1) ดาวน์ 0% (ไม่ต้องชำระเงินดาวน์) โดยสามารถผ่อนชำระค่าเช่าซื้อได้สูงสุด 84 งวด และ รับสิทธิพิเศษ มิตซูบิชิช่วยผ่อน มูลค่ารวม 30,000 บาท โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระเงินค่าเช่าซื้อบางส่วนในอัตราเดือนละ 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เดือนที่ 1-10) ให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อโดยตรง ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าเช่าซื้อ ตามยอดคงเหลือหลังจากหักเงิน จำนวนดังกล่าวให้ครบถ้วน โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด หรือ

(2) ดอกเบี้ยพิเศษในอัตราร้อยละ 0.99 สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินดาวน์เริ่มต้นในอัตราร้อยละ 30 ของราคารถยนต์ และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดเป็นจำนวน 36 งวด (เงื่อนไขและรายละเอียดการให้สินเชื่อเช่าซื้อโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการ) หรือ

(3) ค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เพิ่มอีก 1 ปี รวมเป็นระยะเวลาคุ้มครองนาน 2 ปี มูลค่าสูงสุดปีละ 28,499 บาททั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกัน
(สิทธิประโยชน์ตาม (2) และ (3) ลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพสามารถเลือกรับได้)

(4) รับฟรีค่าเบี้ยประกันภัยชั้นหนึ่งไดมอนด์ โพรเทคชั่น เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 28,499 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันภัยและทุนประกันภัยเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด เงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละฉบับจะมีความแตกต่างกันตามมูลค่าของรถยนต์ที่เอาประกันภัย

(5) รับฟรีแพคเกจ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ ประกอบไปด้วย (5.1) ฟรีค่าอะไหล่และเคมีภัณฑ์ตามกำหนดการเช็คระยะ มูลค่า 26,376 บาท สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสมุดรับรถบริการและคู่มือการใช้รถ (5.2) ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี มูลค่า 8,950 บาท

(6) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ (Diamond Warranty) 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) ระยะเวลาการรับประกันของชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรับประกันโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โปรดศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมในคู่มือรถ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(7) รายการฟรีค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน) มูลค่าสูงสุด 8,150 อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราค่าแรงกลาง ซึ่งกำหนดโดยบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริการฟรีเฉพาะค่าแรงเช็กระยะตามที่กำหนดไว้ในบัตรตรวจเช็กระยะฟรีในสมุดรับบริการและคู่มือการใช้รถ ซึ่งรถยนต์ของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรายการที่ระบุไว้ โดยลูกค้าสามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายมิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

(8) เฉพาะลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ (รุ่นปี 2020) รุ่น 2WD 2.4D GT-Premium และ 4WD 2.4D GT-Premium รับฟรี อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาภาพและเสียงระบบดิจิตอล (HDMI WiFi Dongle) จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 1,690 บาท ในวันออกรถ ณ ศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิที่ท่านออกรถ

Advertisement

Advertisement

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้