car250.com เว็บไซต์ของคนรักรถ ข่าวรถใหม่

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023
News ข่าวรถยนต์รถใหม่

5 ปีค่าบำรุงรักษา 8,775 บาท NEW MG ES EV 412 กม./ชาร์จ NEDC

Advertisement

Advertisement

วันที่ 20 มีนาคม 2023 MG มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ประกาศราคาจำหน่ายรถยนต์ MG ES Station Wagon ไฟฟ้าใหม่ ราคาจำหน่าย 959,000 บาท วิ่งได้กว่า 412 กม./ชาร์จ NEDC

เราเข้าใจดีว่า รถยนต์ไฟฟ้ามีการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างง่ายกว่ารถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมัน เพราะไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แต่สิ่งที่รถยนต์ไฟฟ้าต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนั้นคือ น้ำมันเบรก และ น้ำมันเกียร์ ซึ่งเปลี่ยนไม่ค่อยบ่อยนัก

รายละเอียดการเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมค่าแรง 5 ปี รวม 8,775 บาท

 • เดือนที่ 6 – 18 (30,000 กม.) ไม่มีเสียค่าบำรุงรักษา พร้อมฟรี ค่าแรง
 • เดือนที่ 24-30 (50,000 กม.) จะมีการเปลี่ยน ไส้กรองแอร์ PM 2.5 A/C Filter PM 2.5 ราคา 700 บาท
 • เดือนที่ 36 (60.000 กม.) จะมีการเปลี่ยนน้ำมันเบรก 1 ลิตร ราคา 498 บาท พร้อมค่าแรง 1,045 บาท รวม 1,543 บาท
 • เดือนที่ 42 (70,000 กม.) ตรวจสภาพรถยนต์ ค่าแรง 550 บาท
 • เดือนที่ 48 (80,000 กม.) จะมีการเปลี่ยนเยอะสุด โดยมีรายการเปลี่ยน
  • ไส้กรองแอร์ PM 2.5 A/C Filter PM 2.5 ราคา 700 บาท
  • น้ำมันเกียร์ 1 ลิตร 1,500 บาท
  • แหวนรอบเติมน้ำมันเกียร์ 3 บาท
  • แหวนถ่ายน้ำมันเครื่อง 9 บาท
  • ค่าแรง 990 บาท
  • รวมราคา 3,202 บาท
 • เดือนที่ 54 (90,000 กม.) ตรวจสภาพรถ ค่าแรง 550 บาท
 • เดือนที่ 60 (100,000 กม.)
  • น้ำยาหม้อน้ำ 4 ลิตร ราคา 670 บาท
  • ค่าแรง 1,540 บาท
  • รวมราคา 2,210 บาท

**หมายเหตุ :

1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. เป็นการประกาศราคา ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

3. ฟรีค่าแรงเช็กระยะตั้งแต่ 10,000 – 50,000 กิโลเมตร หรือ 6 – 30 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (ไม่รวมค่าแรงการเปลี่ยนอะไหล่สึกหรอ เช่น เปลี่ยนผ้าเบรก สลับยาง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และรายการซ่อมสี และตัวถัง)

4. รายการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายข้างต้นสำาหรับ การบำารุงรักษาพื้นฐานตามระยะปกติเท่านั้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากสภาพการใช้งานจริง 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่ และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. อัตราค่าแรง 550 บาทต่อชั่วโมง เป็นอัตราเฉลี่ยอ้างอิงจากศูนย์บริการฯ (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่) 7. เพื่อรักษา และเสริมประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ของท่าน ทางบริษัทฯ แนะนำาบริการเสริมสำาหรับการล้างแอร์รถยนต์ และบริการทำาความสะอาดเบรกโดยผลิตภัณท์จากทาง MG เมื่อท่านเข้ารับบริการเช็กระยะที่กำาหนด

8. บริการตรวจสอบ SOH (State-of-Health) และระบบไฟฟ้าแรงดันสูง กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ท่านทำาการนัดหมาย ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว Permanent Magnet Synchronous Motor ให้กำลัง 177 แรงม้า แรงบิด 280 นิวตัน-เมตร แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขนาด 51kWh สามารถวิ่งได้ 412 กม./ชาร์จ NEDC

 • อัตราการช่าร์จ AC 0-100% ภายใน 7.15 ชั่วโมง
 • อัตราการชาร์จ DC 87kW 0-80% ภายใน 40 นาที

ระบบช่วงล่าง

 • พวงมาลัย แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า EPS
 • ช่วงล่างหลัง ทอร์ชันบึม
 • ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน
 • ระบเบรกหลัง ดิสก์เบรก

 

 

เปิดขายไทย 959,000 บาท MG ES 412 กม./ชาร์จ NEDC

Advertisement

Advertisement

News ข่าวรถยนต์รถใหม่ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด