Price ราคา รถยนต์รถใหม่, ราคา Nissan

ไม่ปรับเพิ่มราคา Nissan Kicks e-POWER ราคา เริ่ม 889,000 บาท ตาราง-ผ่อนดาวน์

อัตราการสิ้นเปลือง อัตราสิ้นเปลืองโดยประมาณ 23.8 กม./ลิตร อัตราสิ้นเปลือง ขับขี่ในเมือง 27 กม./ลิตร อัตราสิ้นเปลือง นอกเมือง 22.2 กม./ลิตร ปล่อยก๊าซ CO2 100 กรัม / กิโลเมตร ECO Sticker หรือป้ายข้อมูลรถยนต์ คือแ…

News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ Suzuki

Suzuki XL7 1.5L อัตราประหยัดน้ำมัน 16.4 กม./ลิตร ECO Sticker

อัตราการใช้พลังงานรวม (Combined) : 6.1 ลิตร/100 กม. หรือ 16.4 กม./ลิตร อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง (Extra-Urban) : 5.4 ลิตร/100 กม. หรือ 18.5 กม./ลิตร อัตราการใช้พลังงานในเมือง (Urban) : 7.5  ลิตร/100 กม. หรือ 1…

News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ Toyota

อัตราสิ้นเปลืองรวม 15.1 กม./ลิตร Toyota Hilux Revo 4 ประตู Prerunner 2.4 High 2WD AT ราคา 1,009,000 บาท

อัตราการใช้พลังงานรวม (Combined) : 6.6  ลิตร/100 กม. หรือ 15.1 กม./ลิตร อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง (Extra-Urban) : 6.2  ลิตร/100 กม. หรือ 16.1 กม./ลิตร อัตราการใช้พลังงานในเมือง (Urban) : 7.3  ลิตร/100 กม. หรือ…

News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ Toyota

Toyota Forutner 2.4 Legender 4WD อัตราสิ้นเปลืองรวม 13.8 กม./ลิตร Eco Sticker

อัตราการใช้พลังงานรวม (Combined) : 7.2  ลิตร/100 กม. หรือ 13.8 กม./ลิตร อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง (Extra-Urban) : 6.4  ลิตร/100 กม. หรือ 15.6 กม./ลิตร อัตราการใช้พลังงานในเมือง (U…

News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ Toyota

อัตราสิ้นเปลือง 13.5 กม./ลิตร Hilux Revo Rcco 2.8T 4WD 6AT รุ่นท๊อป Eco Sticker

อัตราสิ้นเปลือง อัตราการใช้พลังงานรวม(Combined) : 7.4  ลิตร/100 กม. ประมาณ 13.5 กม./ลิตร อัตราการใช้พลังงานนอกเมือง(Extra-Urban) : 6.5  ลิตร/100 กม. 15.3 กม./ลิตร อัตราการใช้พลังงา…

News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ Honda

Honda เตรียมพร้อมติดตั้ง ECO Sticker เริ่ม 1 ตุลาคม 2558

Honda เตรียมพร้อมติดตั้ง ECO Sticker เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 อะไรนะ ? มันเกิดอะไรขึ้น แล้ว ECO Sticker คืออะไรแล้วต้องติดทุกคันไหมวันนี้เรามีคำตอบครับ ” Eco Sticker ” เป็นข้อบังคับจากทางภาครัฐ รถยนต์ใหม่ทุกคันจะต้อ…

You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.