Advertisement

Advertisement

ข้อกำหนดและเงื่อนไข HAVAL H6 PHEV ULTRA DEAL

ข้อกำหนดและเงื่อนไข HAVAL H6 PHEV ULTRA DEAL

Advertisement

Advertisement

 

รายละเอียดและข้อจำกัดการรับผิดชอบ ภายใต้การจองสิทธิ์ข้อเสนอ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal

เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ระยะเวลาจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 0:00 น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น โดยบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัทฯ”) ที่แอปพลิเคชัน GWM หรือที่เว็บไซต์ www.gwm.co.th

1. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

2. ฟรีประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. ฟรี GWM โฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งในระยะสายไฟยาวไม่เกิน 20 เมตร 1 ครั้ง จากตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน (ตู้เมน) (ไม่รวมแท่นชาร์จ หากต้องการติดตั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและผู้รับการติดตั้งต้องตรวจสอบและเตรียมมิเตอร์ไฟที่สามารถใช้กับโฮมชาร์จเจอร์ด้วยตนเอง) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ศึกษาข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติมที่ รายละเอียดการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

4. ฟรีน้ำมันรถยนต์ มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

5. ฟรีค่าอะไหล่และค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทาง สูงสุด 10 ครั้ง ภายใน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รวมอะไหล่สิ้นเปลือง ได้แก่ ยางใบปัดน้ำฝน 5 ชุด แบตเตอรี่ (12V.) 2 ลูก ผ้าเบรก 1 ชุด จานเบรก 1 ชุด GWM Ultra Service Inclusive – GUSI มูลค่า 75,000 บาท โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับการบำรุงรักษาทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ เพื่อรักษาสิทธิ์การบำรุงรักษาตามระยะทางและเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถใหม่*

6. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี 5 ปี มูลค่า 10,000 บาท*

7. ฟรีเลือกรับบริการรับ (Pickup Service) หรือบริการส่ง (Delivery Service) รถยนต์เพื่อเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะทาง หรือบริการบำรุงรักษาตามระยะทางนอกสถานที่ (GWM mobile service) จำนวน 2 ครั้ง รวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท*

8. การรับประกันคุณภาพรถใหม่ ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)*

9. การรับประกันแบตเตอรี Plug-in Hybrid เป็นระยะเวลา 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)*

10. ฟรีกรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM มูลค่ารวม 1,640 บาท

11. รับ GWM point 15,000 คะแนน เพื่อแลกของสมนาคุณและบริการต่างๆ บน GWM Application

รวมมูลค่าข้อเสนอสุดพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal มูลค่า 300,000 บาท

โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้กับรถ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รุ่นที่กำหนด เมื่อจองสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 0:00 น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น ชำระเงินมัดจำ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GWM Thailand – Service

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ์ เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ภายใต้แคมเปญ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal

• ผู้ทำธุรกรรมการจองสิทธิ์เพื่อซื้อ รถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์

แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัทฯ”) จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป หรือนิติบุคคล ณ วันที่จอง และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่ผู้จองกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้จองสละสิทธิ์

• ขอสงวนสิทธิ์ในการจอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้ (GWM ID) หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน สำหรับใช้ในการซื้อรถ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV 1 คันเท่านั้น ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจองสิทธิ์ และตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้จองสิทธิ์สามารถยกเลิกการจองและทำการจองใหม่ได้

• ระยะเวลาการลงทะเบียนจองสิทธิ์ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 0:00 น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น ผ่านช่องทาง GWM Application หรือเว็บไซต์ www.gwm.co.th เท่านั้น

• สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal สำเร็จแล้ว จะต้องทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV และชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น และการชำระเงินมัดจำผ่านระบบ จะต้องชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการกดสั่งซื้อตอนนี้ หากไม่ได้ชำระเงินมัดจำในการจองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ฯ

• ผู้จองและวางเงินมัดจำเพื่อจองซื้อรถยนต์ด้วยข้อเสนอ HAVAL H6 HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal Campaign จะต้องรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

• ในระหว่างการจองสิทธิ์ หากผู้จองสิทธิ์ ต้องการเปลี่ยนสีภายนอกรถ สามารถทำการแก้ไขสีที่จองได้ ผ่านแอปพลิเคชัน GWM หรือเว็บไซต์ gwm.co.th ก่อนการชำระเงินมัดจำ หรือหากทำการชำระเงินมัดจำแล้ว สามารถติดต่อ GWM Contact Centre 02-668-8888 หรือ ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ (iAM) ที่ GWM Department Store และ Partner Store เพื่อแก้ไขได้

• สิทธิ์จากข้อเสนอพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal ไม่สามารถนำไปใช้กับสิทธิพิเศษอื่นๆ ของบริษัท และไม่สามารถโอน ให้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิทธิ์อย่างอื่นได้

• การเข้าร่วมการรับข้อเสนอพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองสิทธิ์ หากพบว่ามีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด 50,000 บาท จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์

1. เฉพาะลูกค้า 300 ท่านแรกเท่านั้น ที่ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ จะได้รับส่วนลดในการซื้อรถยนต์ HAVAL H6 Plug-in Hybrid จำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท จากราคาสุทธิ

Advertisement

Advertisement

2. การลงทะเบียนจองสิทธิข้อเสนอพิเศษ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน GWM หรือ เว็บไซต์ gwm.co.th โดยลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน หากปรากฏว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ลูกค้าจากข้อเสนอพิเศษนี้

3. ระยะเวลาการจองสิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 0:00 น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น

4. การประกาศราคารถยนต์ All New HAVAL H6 PLUG-IN HYBRID จะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น และจะเริ่มเปิดให้วางเงินมัดจำเพื่อซื้อรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น

5. สำหรับสิทธิพิเศษส่วนลด 50,000 บาทนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ให้แก่ ลูกค้า 300 ท่านแรกที่ชำระเงินมัดจำผ่านระบบของบริษัทโดยเสร็จสมบูรณ์ และจะต้องชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับจากการประกาศราคาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในข้อเสนอพิเศษนี้ (ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น) โดยบริษัทจะพิจารณาจากเวลาที่ลูกค้าทำธุรกรรมวางเงินมัดจำเสร็จสมบูรณ์ผ่านระบบของบริษัท เป็นสำคัญ

6. ลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด 50,000 บาท นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. ในกรณีที่มีลูกค้ามากกว่า 1 ท่านทำการวางเงินมัดจำเข้ามาในเวลาเดียวกัน บริษัทจะพิจารณาจากเวลาที่ลูกค้าทำการจองสิทธิ์เป็นสำคัญ โดยลูกค้าที่ทำการจองสิทธิ์ก่อน จะมีสิทธิ์ก่อนลูกค้าท่านที่ทำรายการในลำดับถัดมา

8. การวางเงินมัดจำผ่านระบบ หากดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง email เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าวไปยัง email address ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษนี้ ระบบจะแจ้งผ่าน email ให้ลูกค้าทราบในลำดับต่อไป

9. บริษัทจะพิจารณารวบรวมและตรวจสอบ รายชื่อลูกค้า 300 ลำดับแรกที่ดำเนินการถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขโดยเร็ว และจะประกาศ GWM ID ของผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด 50,000 บาท นี้ ผ่านทาง GWM Application และ Facebook GWM Thailand (fb.com/GWMThai) วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น

10. ในกรณีที่ลูกค้าผู้ได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษ ยกเลิกการวางเงินมัดจำเพื่อจองซื้อรถยนต์หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลต่อการจองสิทธิ์และวางเงินมัดจำดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิข้อเสนอพิเศษของลูกค้าท่านดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเลื่อนลำดับการได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษของลูกค้าในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่

11. ลูกค้าผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 50,000 บาทนี้ รับทราบและตกลงว่า ระบบการชำระเงินมัดจำจะไม่แสดงลำดับให้ทราบขณะที่ทำธุรกรรมผ่านระบบ และลูกค้าอาจไม่ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 50,000 บาทนี้ หากลำดับการชำระเงินมัดจำของท่านมีลำดับตั้งแต่ 301 ขึ้นไป และ/หรือ ไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถยกเลิกการวางเงินมัดจำได้ผ่านขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไข การได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด 50,000 บาทนี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจาก ข้อเสนอ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารับทราบและตกลงดำเนินการตามเงื่อนไขปกติดังกล่าวให้ครบถ้วนเช่นเดียวกัน

13. สิทธิ์จากข้อเสนอพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal ไม่สามารถนำไปใช้กับสิทธิพิเศษอื่นๆ ของบริษัท และไม่สามารถโอน ให้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิทธิ์อย่างอื่นได้

14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ หรือการพิจารณาอื่นใดๆ โดยเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท

 

1. การจองสิทธิ์

การจองสิทธิ์ เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV  ภายใต้แคมเปญ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal นี้ เป็นเพียงการจองสิทธิ์ตามแคมเปญ ผ่าน GWM Application หรือเว็บไซต์ GWM.CO.TH ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นความผูกพัน ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในการจำหน่ายหรือให้บริการนี้จนกว่าผู้จองสิทธิ์จะดำเนินการทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ และชำระเงินจองเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของผู้จองสิทธิ์ ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ก่อนตัดสินใจจองซื้อรถยนต์

2. การยกเลิกการจองสิทธิ์โดยผู้จองสิทธิ์

หากท่านต้องการยกเลิกการจองสิทธิ์ของท่านหลังจากที่การจองสิทธิ์ได้รับการยืนยันแล้ว ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในการยืนยันการจองสิทธิ์ของท่าน

 

3. การยกเลิกการจองสิทธิ์ของท่านโดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่านได้ทุกเมื่อ โดยมีผลทันทีหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถทำสัญญาจองรถยนต์และชำระค่าใช้จ่ายในการจองของท่านได้ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการจองสิทธิ์ของท่านถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

• บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องยกเลิกการจองของท่านเป็นกรณีพิเศษหากเกิด “เหตุสุดวิสัย” โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว

• สำหรับจุดประสงค์ของข้อนี้ เหตุสุดวิสัย คือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงแม้มีการเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุด อันเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถยนต์ให้ท่านได้ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสงคราม ภัยจากสงคราม การก่อการร้าย และผลกระทบหรือภัยที่เกิดจากกิจกรรม การจลาจลดังกล่าว การดำเนินการของรัฐบาลใด ๆ หรือผู้มีอำนาจระดับประเทศ ข้อพิพาทอุตสาหกรรม การปิดกั้น หายนะจากธรรมชาติหรือนิวเคลียร์ อัคคีภัย หายนะทางเคมีหรือชีวภาพ ภัยอันตรายจากสภาพอากาศ ทะเล น้ำแข็ง และแม่น้ำ และเหตุการณ์ที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 

4. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายหรือการชดใช้อื่นใด

(ก) ที่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าท่านอาจประสบกับปัญหาหรือความยากลำบากหากบริษัทยกเลิกการจองสิทธิ์ของท่าน หรือ

(ข) ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่าเกิดการสูญเสียทางการเงิน

 

5. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองสิทธิ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Advertisement

Advertisement

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้