ไม่มีหมวดหมู่

ธนาคารออมสิน ประกาศผ่านเพจ GSB Society วันนี้ (30 มี.ค.) ว่า จะเลื่อนเปิดรับลงทะเบียน “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ)” และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)” ตามมติ ครม. เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากเดิมวันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นวันที่ 15 เม.ย. 2563

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.