Advertisement

Advertisement

บิ๊กไบค์ 400 ซีซีขึ้นไป เตรียมทำใบขับขี่ บังคับใช้จริงปี 2562

บิ๊กไบค์ 400 ซีซีขึ้นไป เตรียมทำใบขับขี่ บังคับใช้จริงปี 2562

Advertisement

Advertisement

มีข่าวมาเป็นบางช่วงว่าจะให้รถบิ๊กไบค์ขนาดเครื่องยนต์ 400 ซีซีขึ้นไป ทำใบขับขี่พิเศษ ซึ่งล่าสุดได้รับการยืนยันจากกรมขนส่งทางบกว่าเป็นเรื่องจริง โดยจะเตรียมบังคับใช้จริงสำหรับจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุเกิน 400 ซีซี เริ่มสตาร์ทบังคับใช้ในปี 2562


หลักการสอบรถจักรยานยนต์กำลังสูง หรือที่เรียกมักเรียกกันว่าบิ๊กไบค์ ต้องได้รับการเข้าอบรมทางภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติใหม่หมด รวมถึงต้องมีความรู้ความเข้าใจการจราจร และทักษะการขับรถบิ๊กไบค์ โดยผู้ที่มีใบขับขี่จักรยานยนต์เดิมต้องเข้าการฝึกเพิ่มเติม ก่อนจะได้รับใบขับขี่ใหม่ โดยไม่ต้องพก 2 ใบ

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่า สาเหตุที่แยกทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปและบิ๊กไบค์ เนื่องจากเป็นข้อเรียกร้องของสังคม เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากในต่างประเทศ การขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์จะแยกประเภทกับใบขับขี่จักรยานยนต์ทั่วไปเช่นกัน โดยปัจจุบันมีรถบิ๊กไบค์จดทะเบียน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 166,868 คันทั่วประเทศ

การสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์จะมีความเข้มข้นกว่ารถจักรยานยนต์ เพราะต้องเพิ่มชั่วโมงการอบรม เพิ่มจำนวนข้อสอบ กฏหมายรถยนต์ กฏหมายขนส่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และเครื่องหมายการจราจร

ทั้งนี้ผู้สอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หลักเกณฑ์ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์เดิมกำหนดอายุขั้นต่ำ 15 ปี สำหรับกฏหมายจะบังคับใช้ปี 2562

Advertisement

Advertisement

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้