car250.com เว็บไซต์ของคนรักรถ ข่าวรถใหม่

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023
News ข่าวรถยนต์รถใหม่

ISUZU อันดับ 1 บริการหลังการขายดีที่สุด สำรวจโดย J.D. Power

Advertisement

Advertisement

ผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านการบริการลูกค้าในประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยเจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power 2018 Thailand Customer Service Index (CSI) StudySM) ระหว่าง กันยายน 2560 – กันยายน 2561 ISUZU ได้รับการจัดอันดับ 1 ด้านการบริการหลังการขายลูกค้าในประเทศไทย 847 คะแนน เต็ม 1,000 คะแนน

ประเมินความพึงพอใจของเจ้าของรถยนต์จากบริการหลังการขาย 5 ปัจจัยได้แก่

  • ภาพงานบริการ (27%)
  • การรับรถคืน (20%)
  • สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการ (18%)
  • การเริ่มต้นให้บริการ (18%)
  • ที่ปรึกษาด้านบริการ (18%)

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมที่ได้จากการสำรวจ:

  • การเข้าถึงลูกค้าแบบเชิงรุก: ลูกค้าจำนวนมากขึ้นได้รับการแจ้งเตือนจากศูนย์บริการ เมื่อรถยนต์ของพวกเขาครบกำหนดรับบริการ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (80% ในปี 2561 และ 38% ในปี 2560)
  • ลูกค้าพึงพอใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสามารถด้านการบริการผ่านดิจิตอล (2% ทำการนัดหมายผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของผู้ผลิตรถยนต์) แต่ลูกค้ากลุ่มนี้มีความพึงพอใจสูงกว่าลูกค้าที่ทำการนัดหมายผ่านช่องทางออฟไลน์ (848 คะแนน และ 826 คะแนน ตามลำดับ) ทั้งนี้ สำหรับการเข้ารับบริการครั้งถัดไป พบว่า มีลูกค้าทั้งหมด 9% ต้องการทำการนัดหมายผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ผลิตรถยนต์ แบ่งเป็นช่องทางเว็บไซต์ 2% และแอปพลิเคชัน 7%
  • การชำระค่าบริการด้วยเงินสดได้รับความนิยมสูงสุด แต่ลูกค้าคาดหวังให้มีทางเลือกช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต: มีลูกค้าเพียง 13% เท่านั้นที่ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต และน้อยกว่า 1% ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัล อย่างไรก็ดี ลูกค้าคาดหวังให้ศูนย์บริการเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ โดย 39% กล่าวว่า พวกเขาต้องการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และ 15% ต้องการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัล

Advertisement

Advertisement

News ข่าวรถยนต์รถใหม่ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด