News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ Mitsubishi, ข่าวรถ Nissan

โตเกียว – นิสสันมอเตอร์ และ มิตซูบิชิมอเตอร์ วางแผนร่วมมือ สร้างรถยนต์ MINI EV มินิคาร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ด้วยราคา 18,400 ดอลลาร์ หรือประมาณ 566,000 บาท

พันธมิตร นิสสัน และ มิตซูบิชิ กำลังร่วมมือกันสร้างรถยนต์ขนาดเล็ก หรือญี่ปุ่นเรียกว่า Kei car ด้วยแพล็ตฟอร์มใหม่ และรถยนต์มินิคาร์รุ่นใหม่ จะสามารถวิ่งได้ 200 กม./ชาร์จ

ราคาของรุ่นใหม่ถูกกำหนดให้เริ่มต้นที่ต่ำกว่า 2 ล้านเยน หรือไม่ต่ำกว่า 566,000 บาท หลังจากได้รับเงินหนุนจากรัฐบาลประมาณ 200,000 เยน ประมาณ 56,500 บาท หลังจากได้รับเงินอุดหนุนจากประเทศประมาณ 200,000 เยน และในเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นจะเพิ่มเงินหนุนเช่น โตเกียว 450,000 เยน หรือ 127,000 บาท

ญี่ปุ่นในฐานะผู้นำ Kei car หรือรถยนต์ขนาดเล็กกว่า 40% ของรถยนต์ทั้งหมด เป็นรถยนต์ประเภท มินิคาร์ราคาไม่แพง และมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และกำลังก้าวไปสู่ตลาดหลักๆ ในยุโรป จีน และสหรัฐฯ

TOYOTA ได้เปิดตัว C + pod สองที่นั่ง ในราคาเริ่มต้น 1.65 ล้านเยน หรือ 466,000 บาท อยู่ในประเภท Kei car ความเร็ว 60 กม./ชม.

ผู้ผลิตมินิคาร์รายใหญ่ของญี่ปุ่น 2 ราย ได้แก่ Suzuki Motor และ Daihatsu Motor มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีไฮบริด และไฟฟ้าเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดคาร์บอนของรัฐบาลญี่ปุ่น ทำให้ผู้บริโภคที่มีงบประมาณ จำกัด จะมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้นสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ

Asia.nikkei.com


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.