Advertisement

Advertisement

ยอดขายรถยนต์ในไทยรวม 54,587 คันในเดือนมกราคม 2567 ลดลง 16.4%

ยอดขายรถยนต์ในไทยรวม 54,587 คันในเดือนมกราคม 2567 ลดลง 16.4%

Advertisement

Advertisement

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม เปิดฤดูกาลขายประจำปี 2567 ด้วยยอดขาย 54,814 คัน ลดลง 16.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 23,412 คัน เพิ่มขึ้น 2.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 31,402 คัน ลดลง 26.5% และรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดขายที่ 17,938 คัน ลดลง 43.5%

ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม 2567 มีปริมาณการขาย 54,814 คัน ลดลง 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เปิดฤดูกาลขายตามดัชนีการขายประจำไตรมาสแรกของปีที่มักชะลอตัว โดยตลาดรถยนต์นั่ง มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นที่ 2.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีอัตราการเติบโตลดลงที่ 26.5% เนื่องจากผู้บริโภคกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังฟื้นตัวช้า ประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงิน ที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์

ตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์มีแนวโน้มที่จะขยับตัวดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนปี 2567 อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษี “Easy E-Receipt” การปรับลดค่าไฟฟ้า และการยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น และส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น พร้อมกับการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่จากหลายค่ายในช่วงต้นปี ซึ่งส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์เช่นกัน

ยอดขายรถยนต์ในไทย มกราคม 2567 รวม 54,587 คัน (ข้อมูลจาก TOYOTA.CO.TH)

 1. TOYOTA : 17,481 คัน
 2. HONDA : 8,298 คัน
 3. ISUZU : 7,930 คัน
 4. BYD : 7,806 คัน*
 5. FORD : 1,983 คัน
 6. MITSUBISHI : 1,920 คัน
 7. MG : 1,511 คัน
 8. MERCEDES BENZ : 1,155 คัน*
 9. BMW : 1,068 คัน*
 10. NISSAN : 1,003 คัน
 11. MAZDA : 788 คัน
 12. GWM : 670 คัน
 13. HINO : 528 คัน
 14. SUZUKI : 470 คัน
 15. VOLVO : 382  คัน*
 16. HYUNDAI : 352 คัน
 17. NETA : 239 คัน
 18. WULING : 250 คัน*
 19. DEEPAL : 207 คัน*
 20. AION : 185 คัน*
 21. MINI : 123 คัน*
 22. AUDI : 87 คัน *
 23. KIA : 80 คัน
 24. SUBARU : 63 คัน
 25. TESLA : 52 คัน *
 26. LEXUS : 45 คัน
 27. PORSCHE : 20 คัน*
 28. CP FOTON : 12 คัน

* หมายเหตุบางรุ่นไม่มีข้อมูล จึงนำยอดจดทะเบียนในเดือนมกราคม 2567 มาลงข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนมกราคม 2567 ผลิตได้ 95,110 คัน เท่ากับ 66.93% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 3.91% รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2567 ผลิตเพื่อการส่งออก 27,589 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 0.63% รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2567 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 67,521 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 5.31%

Advertisement

Advertisement

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนมกราคม 2567 ผลิตได้ 46,992 คัน เท่ากับ 33.07% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 33.62% รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2567 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 24,920 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 14.68% รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2567 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 19,267 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 50.89%

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมกราคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 54,814 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 16.42% เพราะรถกระบะมียอดขายแค่ 14,864 คัน ลดลงถึง 43.47% จากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินเพราะหนี้ครัวเรือนสูงมาก รถ PPV มียอดขายลดลง 43.86% เพราะยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมา ประกอบกับมีรถ SUV แบบ Hybrid ออกใหม่ในราคาจับต้องได้มาเอาส่วนแบ่งตลาดไป และรถบรรทุกขายลดลง 32.01% จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ล่าช้าออกไปหลายเดือน ทำให้การลงทุน การใช้จ่าย และการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลล่าช้าไปไปด้วย เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในระดับต่ำตั้งแต่ไตรมาสสี่ปี 2566

โดยยอดขาย รถยนต์ไฟฟ้า BEV อยู่ที่ 9,763 คัน เท่ากับ 17.81% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วที่ 205.48%

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป เดือนมกราคม 2567 ส่งออกได้ 86,716 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2566 สัดส่วน 3.97% และลดลงจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 0.08% เพราะส่งออกได้เพียง 91.17% ของยอดผลิตเพื่อส่งออก เพราะเรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอจึงส่งออกลดลงในตลาดเอเชีย แอฟริกาและอเมริกาเหนือ แยกเป็นรถยนต์สันดาปภายใน ICE 81,763 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 สัดส่วน 4.85% ส่งออกรถยนต์ HEV 4,953 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 สัดส่วน 478.62% มูลค่าการส่งออก 60,567.43 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2566 สัดส่วน 14.99%

ยานยนต์ไฟฟ้า

 • ประเภท BEV เดือนมกราคม 2567 จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 15,943 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว 238.71%
 • ประเภท HEV เดือนมกราคม 2567 จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 14,143 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว 83.99%
 • ประเภท PHEV เดือนมกราคม 2567 จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 940 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว 2.19%

TOYOTA HILUX นำยอดขายกระบะในไทย มกราคม 2567

TOYOTA FORTUNER นำยอดขาย PPV ในเมืองไทย ปี 2567

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ในไทยเดือน มกราคม 2567 รวม 65,067 คัน

TOYOTA HILUX นำยอดขายกระบะในไทย มกราคม 2567

TOYOTA FORTUNER นำยอดขาย PPV ในเมืองไทย ปี 2567

Advertisement

Advertisement

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้