News ข่าวรถยนต์รถใหม่, Room Car ห้องความรู้เรื่องรถ, สาระรถยนต์

Airbag ถุงลมนิรภัย ปกป้อง หรือ ทำร้าย ?

ก่อนที่จะเข้าเรื่องเรามาทำความรู้จักกับ ถุงลมนิรภัย หรือ แอร์แบ็ก (AIR BAG) กันสักหน่อย เพราะในปัจจุบันการใช้รถยนต์มีมากขึ้น ผู้คนต้องการรถยนต์ และ ที่ขาดไม่ได้คือระบบความปลอดภัยทั้งโครงสร้างภายนอก และ ความปลอด…

You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.