News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ NIO

ออกจากโรงงาน NIO ET7 ซีดานไฟฟ้า 1,000 กม./ชาร์จ NEDC ราคา 2.57 ล้านบาท พร้อมส่งมอบในจีน

NIO มีความต้องการ และ ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าหรูหรา ในราคาที่จับต้องได้ จากความตั้งใจของ William Li ซีอีโอของ NIO หรืออีกชื่อหนึ่ง “อีลอน มัสก์ แห่งเมืองจีน ในวันที่ 28 มีนาคม 2022 NIO ET7…

You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.