เพื่อลดต้นทุนและลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิต แหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์ว่า Tesla กำลังพัฒนาเทคนิคในการหล่อแชสซีส่วนใหญ่ให้เป็นชิ้นเดียว ซึ่งช่วยให้ปริมาณมากขึ้นและต้นทุนลดลง ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นกระบวนการผลิต ‘unboxed’

Advertisement

Advertisement

กระบวนการ unboxed ทำงานโดยเริ่มต้นด้วยการนำชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ไฟฟ้ามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโมดูลย่อยๆ ก่อนที่จะนำโมดูลย่อยเหล่านี้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูป กระบวนการ unboxed แตกต่างจากกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบเดิมๆ ที่ใช้การผลิตแบบโมดูลาร์ (Modular Production) โดยกระบวนการ unboxed กำจัดกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน สร้างรูปแบบการทำงานใหม่ที่มีความเร็วมากขึ้น และลดความยุ่งยากลง

ขั้นตอนการทำงานของกระบวนการ unboxed มีดังนี้

  • รับชิ้นส่วน ชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังโรงงาน Tesla ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกจัดเรียงและจัดเก็บตามประเภทและขนาด
  • ประกอบโมดูล ชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกประกอบเข้าด้วยกันเป็นโมดูลย่อยๆ โมดูลเหล่านี้จะประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โมดูลตัวถัง โมดูลระบบขับเคลื่อน โมดูลระบบไฟฟ้า โมดูลระบบอินโฟเทนเมนท์ เป็นต้น
  • ประกอบรถยนต์ โมดูลย่อยต่างๆ จะถูกนำกลับมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูป ขั้นตอนนี้จะใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์อัตโนมัติในการทำงาน

กระบวนการ unboxed มีข้อดีหลายประการ

  • ช่วยลดขั้นตอนการผลิตและเวลาในการผลิต ทำให้สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น
  • ช่วยให้สามารถปรับแต่งรถยนต์ไฟฟ้าได้ตามความต้องการ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น
  • ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาลดลง

ข้อเสียของกระบวนการ unboxed

  • ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูง
  • ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง

กระบวนการ unboxed ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังไม่แน่ชัดว่ากระบวนการนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการ unboxed ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ตัวอย่างของกระบวนการ unboxed ของ Tesla คือ กระบวนการประกอบตัวถังรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Model Y โดยกระบวนการนี้จะใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์อัตโนมัติในการทำงาน ชิ้นส่วนต่างๆ ของตัวถังจะถูกประกอบเข้าด้วยกันทีละชิ้น ก่อนที่จะนำชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างตัวถัง จากนั้นโครงสร้างตัวถังจะถูกนำไปประกอบกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ระบบขับเคลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบอินโฟเทนเมนท์ เป็นต้น

กระบวนการ unboxed ของ Tesla ช่วยให้สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้สามารถปรับแต่งรถยนต์ไฟฟ้าได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการ unboxed ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูง และต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง