News ข่าวรถยนต์รถใหม่, Room Car ห้องความรู้เรื่องรถ, การดูแลรักษารถจักรยานยนต์
Advertisement

ความเชื่อที่ว่าการเติมน้ำมันในตอนเช้าๆ จะทำให้เราได้ปริมาณน้ำมันเยอะกว่า ซึ่งหลายคนเชื่อว่ามันเป็นความจริง วันนี้เราพอจะมีคำตอบว่าความเชื่อของท่านที่เชื่อนั้น มันเป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่


ขอยืนยันว่า ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันว่า การเติมน้ำมันตอนเช้าจะได้ปริมาณน้ำมันที่มากกว่าตอนสาย หรือบ่ายที่มีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า เนื่องจากตอนเช้าเป็นเวลาที่อากาศเย็นมาตลอดทั้งคืน น้ำมันจึงไม่ขยับตัว เมื่อเติมจึงได้หน่วยมากกว่า

แต่ในหลักความเป็นจริงน้ำมันที่ท่านเติม ถังน้ำมันเก็บใต้ดินประมาณ 1-1.5 เมตร ตามกฏหมายกำหนด และมีการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นอุณภูมิภายในตัวถังอากาศจึงไม่มีผลทำให้น้ำมันแตกตัวได้เลย

แต่สภาพอากาศของเมืองไทยระหว่างกลางวัน และกลางคืน มันไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้น ซึ่งมักจะร้อนทั้งวัน ทั้งปีอยู่แล้ว หรือบางจังหวะอาจจะเย็นๆสบาย แต่ไม่ถึงขั้นทำให้น้ำมันจับตัวแน่นอน ปริมาณน้ำมันที่เพิ่มเข้ามาคงต้องใช้หน่วยวัดเล็กกว่า มิลลิลิตร ด้วยซ้ำ

ดังนั้นเวลาในการเติมน้ำมันไม่มีผลกระทบต่อการเติมน้ำมันแน่นอนเพราะว่าเติมช่วยใดก็ตาม ปริมาณน้ำมันที่ได้มันก็เท่าที่ราคาตลาดตอนนั้น ไม่ได้เพิ่มเติม หรือได้ปริมาณที่มากแต่อย่างใด

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

  1. เยี่ยมเลยครับ

You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.