GWM ประกาศยอดขาย ไตรมาสแรก 338,798 คัน ประจำปี 2021 - CAR250 รถยนต์รถใหม่ ข่าวสารรถยนต์ รถใหม่ล่าสุด เปิดตัวรถใหม่ ราคารถใหม่
News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ GWM

Great Wall Motor ประกาศยอดขาย ไตรมาสแรกปี 2021 ระหว่าง มกราคม – มีนาคม 2021 สามารถขายรถยนต์ได้ทั้งหมด 338,798 คัน เพิ่มขึ้น 125% เมื่อเทียบรายปี ในประเทศจีน

สำหรับเดือนมีนาคม Great Wall Motors ประเทศจีน ขายรถยนต์ได้ 110,736 คัน โดยมียอดขายในต่างประเทศ 8,052 คัน

ยอดขาย มกราคม – มีนาคม 2021

  • Haval H6 112,943 คัน
  • HAVAL M6 37,199 คัน
  • Great Wall Motor Cannon 32,255 คัน
  • Haval Big Dog 22,650 คัน
  • ORA 19,178 คัน
  • Haval First Love 14,674 คัน
  • WEY Tank300 – 14,323 คัน
  • และ อื่นๆ

GWM POER

HAVAL Big Dog

HAVAL F7

HAVAL First Love

HAVAL H6 3rd Generation เครื่องยนต์ 2.0T

ORA Black Cat

ORA Good Cat

ORA Good Cat GT

ORA White Cat


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.