Advertisement

Advertisement

10 รถยนต์ Kei Car ขายดีในญี่ปุ่น พฤษภาคม 2024 Suzuki Spacia อันดับ 1

10 รถยนต์ Kei Car ขายดีในญี่ปุ่น พฤษภาคม 2024 Suzuki Spacia อันดับ 1

Advertisement

Advertisement

 

สมาพันธ์สมาคมยานยนต์ขนาดเล็กแห่งชาติได้ประกาศการจัดอันดับยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กใหม่ตามชื่อรถยนต์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือน พฤษภาคม 2024

ในบรรดายานยนต์ขนาดเล็ก Spacia ของ Suzuki ครองอันดับหนึ่งด้วยจำนวน 15,160 คัน แซงหน้า Honda N-BOX ซึ่งครองอันดับหนึ่ง N-BOX ของ Honda ตามมาเป็นอันดับสองด้วยจำนวน 14,582 คัน และ Tanto ของ Daihatsu ตามมาเป็นอันดับสามด้วยจำนวน 6,174 คัน Daihatsu ซึ่งติดอันดับรถยนต์ขนาดเล็กเป็นประจำ แต่ยอดขายถูกระงับเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวเรื่องการฉ้อโกงของ Daihatsuได้ทำให้ Tanto อยู่ในสามอันดับแรก

10 รถยนต์ Kei Car ขายดีในประเทศญี่ปุ่นประจำเดือน พฤษภาคม 2024 

 1. Suzuki Spacia : 15,160 คัน
 2. Honda N-BOX : 14,582 คัน
 3. Daihatsu Tanto : 6,174 คัน
 4. Suzuki Wagon R : 6,037 คัน
 5. Suzuki Hustler : 6,012 คัน
 6. Suzuki Alto : 5,608 คัน
 7. Nissan Dayz : 4,322 คัน
 8. Daihatsu Mira eS : 3,933 คัน
 9. Nissan ROOX : 3,618 คัน
 10. Mitsubishi Delica Mini/eK : 3,262 คัน

 

สมาพันธ์สมาคมยานยนต์ขนาดเล็กแห่งชาติได้ประกาศการจัดอันดับยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กใหม่ตามชื่อรถยนต์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือน เมษายน 2024

ในบรรดายานยนต์ขนาดเล็ก Honda N-BOX ครองอันดับหนึ่งด้วยจำนวน 14,947 คัน อันดับที่สองคือ Spacia ของ Suzuki ด้วยจำนวน 12,532 คัน และอันดับที่สาม คือSuzuki’s Hustler ด้วยจำนวน 7,507 คัน Daihatsu ซึ่งติดอันดับรถยนต์ขนาดเล็กเป็นประจำ แต่ยอดขายถูกระงับเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวเรื่องการฉ้อโกงของ Daihatsuได้ทำให้ Mira อยู่ใน 10 อันดับแรก

10 รถยนต์ Kei Car ขายดีในประเทศญี่ปุ่นประจำเดือน เมษายน 2024 

 1. Honda N-BOX : 14,947 คัน
 2. Suzuki Spacia : 12,532 คัน
 3. Suzuki Hustler : 7,507 คัน
 4. Suzuki Wagon R : 6,129 คัน
 5. Suzuki Alto : 5,949 คัน
 6. Mitsubishi Delica Mini/eK : 4,992 คัน
 7. Nissan ROOX : 3,902 คัน
 8. Daihatsu Mira eS : 3,360 คัน
 9. Suzuki Jimny : 3,095 คัน
 10. Nissan Dayz : 2,795 คัน

สมาพันธ์สมาคมยานยนต์ขนาดเล็กแห่งชาติได้ประกาศการจัดอันดับยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กใหม่ตามชื่อรถยนต์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือน มีนาคม 2024

ในบรรดายานยนต์ขนาดเล็ก Honda N-BOX ครองอันดับหนึ่งด้วยจำนวน 20,360 คัน อันดับที่ 2 ได้แก่ Spacia ของ Suzuki ด้วยจำนวน 17,869 คัน และอันดับที่ 3 ได้แก่ Suzuki’s Hustler ด้วยยอดขาย 10,618 คัน

10 รถยนต์ Kei Car ขายดีในประเทศญี่ปุ่นประจำเดือน มีนาคม 2024 

 1. Honda N-BOX : 20,360 คัน
 2. Suzuki Spacia : 17,869 คัน
 3. Suzuki Hustler : 10,618 คัน
 4. Suzuki Wagon R : 9,758 คัน
 5. Nissan ROOX : 8,905 คัน
 6. Mitsubishi Delica Mini/eK : 8,172 คัน
 7. Suzuki Alto : 8,130 คัน
 8. Nissan Dayz : 6,256 คัน
 9. Suzuki Jimny : 4,437 คัน
 10. Honda N-WGN : 3,336 คัน

สมาพันธ์สมาคมยานยนต์ขนาดเล็กแห่งชาติได้ประกาศการจัดอันดับยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กใหม่ตามชื่อรถยนต์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2024

10 รถยนต์ Kei Car ขายดีในประเทศญี่ปุ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2024 

 1. Honda N-BOX 16,542 คัน
 2. Suzuki Spacia 15,066 คัน
 3. Suzuki Hustler 8,990 คัน
 4. Nissan ROOX 7,882 คัน
 5. Suzuki Wagon R 7,603 คัน
 6. Suzuki Alto 6,128 คัน
 7. Mitsubishi Delica Mini/eK 6,009 คัน
 8. Nissan Dayz 5,637 คัน
 9. Suzuki Jimny 3,755 คัน
 10. Honda N-WGN 2,962 คัน

 

สมาพันธ์สมาคมยานยนต์ขนาดเล็กแห่งชาติได้ประกาศการจัดอันดับยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กใหม่ตามชื่อรถยนต์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2024

10 รถยนต์ Kei Car ขายดีในประเทศญี่ปุ่นประจำเดือนมกราคม 2024 

 1. Honda N Box : 17,446 คัน
 2. Suzuki Spacia : 11,316 คัน
 3. Suzuki Hustler : 8,211 คัน
 4. Nissan ROOX : 6,943 คัน
 5. Suzuki Wagon R : 5,983 คัน
 6. Suzuki Alto : 5,225 คัน
 7. Mitsubishi Delica Mini : 5,170 คัน
 8. Daihatsu Tanto : 4,849 คัน
 9. Nissan Dayz : 4,644 คัน
 10. Honda N Wagon : 2,837 คัน

ในการจัดอันดับยานยนต์ขนาดเล็กตามชื่อรถยนต์เดือนมกราคม Honda N-Box ที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดในเดือนตุลาคม 2023 ลดลง 11.9% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ขายได้ 17,446 คัน นับเป็นเดือนที่ 20 ติดต่อกัน เป็นที่หนึ่ง .

อันดับที่ 2 ได้แก่ Suzuki Spacia ที่เปลี่ยนมาใช้โมเดลเจเนอเรชั่นที่ 3 ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ด้วยยอดขาย 11,316 คัน เพิ่มขึ้น 11.1% จากช่วงเวลาเดียวกัน Suzuki Hustler ซึ่งครองตำแหน่งรุ่นครอสโอเวอร์แบบเบามาตรฐาน มาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอดขาย 8,211 คัน เพิ่มขึ้น 14.4%

Daihatsu Tanto ซึ่งอยู่ในสามอันดับแรกตกลงจากอันดับที่สองเมื่อเดือนที่แล้วมาอยู่ที่อันดับที่แปด (4,849 คัน) เนื่องจากการระงับการจัดส่งหลังจากพบว่ามีการฉ้อโกงเพิ่มเติมในการสมัครขอใบรับรอง นอกจากนี้ Daihatsu Mira อยู่ในอันดับที่ 11 (2,625 คัน) จากอันดับที่ 6 เมื่อเดือนที่แล้วDaihatsu Moveอยู่ในอันดับที่ 12 (2,611 คัน) จากอันดับที่ 8 เมื่อเดือนที่แล้ว และ Daihatsu Taftอยู่ในอันดับที่ 15 จากอันดับที่ 7 เมื่อเดือนที่แล้ว อันดับลดลงอย่างมากเหลือ 2,035 คัน

ในบรรดายานยนต์ขนาดเล็ก Honda N-BOX ครองอันดับหนึ่งด้วยจำนวน 231,385 คัน Daihatsu Tanto ตามมาเป็นอันดับสองด้วยจำนวน 15,9392 คัน ตามมาด้วย Suzuki Spacia อันดับที่สามด้วยจำนวน 122,275 คัน มันติดอันดับในการจัดอันดับรถยนต์ขนาดเล็กเป็นประจำ

10 รถยนต์ Kei Car ขายดีในญี่ปุ่น ประจำปี 2023

 1. Honda N-BOX 231,385 คัน
 2. Daihatsu Tanto 159,392 คัน
 3. Suzuki Spacia 122,275 คัน
 4. Daihatsu Move 104,557 คัน
 5. Suzuki Hustler 82,720 คัน
 6. Suzuki Wagon R 72,235 คัน
 7. Nissan Roox 70,536 คัน
 8. Suzuki Alto 67,719 คัน
 9. Daihatsu Mira eS 64,080 คัน
 10. Daihatsu Taft 59,330 คัน

ยอดขายสะสมของรถยนต์ขนาดเล็กซีรีส์ “N-BOX” ของฮอนด้าเกิน 2.5 ล้านคัน ณ สิ้นปี 2023 ทำให้เป็นสถิติที่เร็วที่สุดสำหรับฮอนด้า นอกจากนี้ N-BOX ขายได้ 231,385 คันในปี 2023 (มกราคมถึงธันวาคม) ซึ่งครองอันดับหนึ่งในด้านยอดขายรถยนต์ใหม่ ครองอันดับ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน นับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่บริษัทครองอันดับหนึ่งในด้านยอดขายรถยนต์ขนาดเล็กใหม่

ปริมาณการขายประจำปีของฮอนด้า “N-BOX”

ปี ปริมาณการขาย
2011 2,860 คัน
2012 211,155 คัน
2013 234,994 คัน
2014 179,930 คัน
2015 184,920 คัน
2016 186,367 คัน
2017 218,478 คัน
2018 241,870 คัน
2019 253,500 คัน
2020 195,984 คัน
2021 188,940 คัน
2022 202,197 คัน
2023 231,385 คัน
สะสม 2,532,580 คัน

รถยนต์ Kei Car คือรถยนต์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่น รถยนต์เหล่านี้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดน้ำมัน และราคาไม่แพง รถยนต์ Kei Car มีกำหนดขนาดและเครื่องยนต์ที่เข้มงวด ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในเมือง

ข้อกำหนดของรถยนต์ Kei Car ในญี่ปุ่นมีดังนี้

 • ความยาวไม่เกิน 3.4 เมตร
 • ความกว้างไม่เกิน 1.48 เมตร
 • ความสูงไม่เกิน 2 เมตร
 • เครื่องยนต์ไม่เกิน 660 ซีซี และแรงม้าไม่เกิน 64 แรงม้า

TOYOTA YARIS นำยอดขายรถนั่งส่วนบุคคลในญี่ปุ่นกว่า 194,364 คัน ประจำปี 2023

HONDA N-BOX

 

Honda ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ “N-BOX” ใหม่ที่มีกำหนดวางจำหน่ายในฤดูใบไม้ร่วงปี 2023 ด้วยการเปิดตัวรับพรีออเดอร์ในเดือนสิงหาคม 2023 ประเทศญี่ปุ่น พร้อมชุดแต่งพิเศษ Modern Casual Style และ Premium Style

รูปลักษณ์ภายนอกใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกมั่นคง ด้วยการออกแบบที่ให้ความรู้สึกถึงคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้เป็นการแสดงตัวตนที่เติมเต็มช่วงเวลาที่คุณใช้ไปกับคนที่คุณรัก ภายในมีมุมมองโล่งโปร่งสบาย ขับง่าย สร้างพื้นที่นั่งสบาย

นอกจากนี้ N-BOX CUSTOM 2 แบบที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายกลมกลืนกับเมืองและให้ความรู้สึกคุ้นเคย และ N-BOX CUSTOM ที่มีรูปลักษณ์ที่สง่างามและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า

 • ล้อลลอยขนาด 15 นิ้ว

N-BOX

 • กระจังหน้าดีไซน์รูกลมและไฟหน้ารูปทรงเหมือนดวงตามนุษย์ มาพร้อมแพ็ตเพจใหม่ “Fashion Style” เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการแสดงออกถึงตัวตนและแสวงหาความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ด้วยกระจกมองข้างสีขาวออฟไวท์ มือจับประตูด้านนอก และฝาครอบล้อสีเดียวกับตัวรถ .

N-BOX Custom

 • กระจังหน้าแบบสามมิติ ไฟหน้าแนวนอน และไฟหน้า LED ไฟท้ายแบบ LED นอกจากนี้ยังสามารถเลือก กระจังหน้าชุบโครเมียมสีเข้ม อุปกรณ์ตกแต่งป้ายทะเบียนด้านหลัง และล้ออะลูมิเนียมสีดำ ตัวถังทูโทนหลังคาสีดำ

ภายในห้องโดยสารมาพร้อมหน้าปัด TFT ขนาด 7 นิ้ว แสดงผลการทำงาน Honda SENSIN หน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด 9 นิ้ว ติดตั้ง Honda CONNECT ครั้งแรกในซีรีส์ N และ ฟังก์ชันสนับสนุนการขับขี่ที่ปลอดภัยล่าสุด

HONDA N-BOX ปัจจุบันมี 2 เครื่องยนต์ให้เลือก

 • เครื่องยนต์เบนซิน 658 ซีซี VTEC ให้กำลังสูงสุด 58 แรงม้า ที่ 7,300 รอบ/นาที แรงบิด 65 นิวตันเมตร ที่ 4,800 รอบ/นาที
 • เครื่องยนต์เบนซิน 658 ซีซี VTEC Turbo  64 แรงม้าที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิด 104 นิวตันเมตรที่ 2,600 รอบ/นาที เกียร์อัตโนมัติ CVT
 • ระบบขับเคลื่อน 2WD และ 4WD
 • อัตราสิ้นเปลือง 23 –  27 กิโลเมตร/ลิตร WLTC

Honda SENSIN

 • ระบบควบคุมการเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน (NEW)
 • ระบบเบรกช่วยลดการชน (NEW)
 • ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ (CMBS)
 • ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKAS)
 • ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW)
 • ระบบควบคุมความเร็วอัตโตมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF)
 • ระบบปรับไฟสูง – ต่ำอัตโนมัติ (AHB)

ภาพคันจริง NEW HONDA N-BOX 2023 ใหม่เจนที่ 3 เปิดจองในญี่ปุ่น 658 ซีซี 64 แรงม้า 27 กม./ลิตร WLTC

DAIHATSU TANTO

 • Daihatsu Tanto 2022 ผลิตขึ้นบนแพลทฟอร์ม DNGA (Daihatsu New Global Architecture) พร้อมเครื่องยนต์ เบนซิน 3 สูบ N/A รหัส KF-VE ความจุ 658 ซีซี. กำลังสูงสุด 51 แรงม้า (HP) หรือรุ่นเทอร์โบชาร์จ รหัส KF-DET ให้กำลัง 63 แรงม้า ส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อน 2WD และ 4WD

SUZUKI SPACIA

 • เครื่องยนต์เบนซิน 660cc. Mild Hybrid Turbo ให้กำลัง 64 แรงม้า แรงบิต 98 นิวตัน-เมตร เกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อน 2WD/4WD อัตราประหยัดน้ำมัน 20.8 กม./ลิตร ในรุ่น 4WD

DAIHATSU MOVE

 • เครื่องยนต์สูงสุด 660 ซีซี ให้กำลัง 64 แรงม้า และ เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ 658 ซีซี ที่ให้กำลัง 52 แรงม้าที่ 6,800 รอบต่อนาทีและแรงบิด 60 นิวตันเมตรที่ 5,200 รอบต่อนาที ส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ CVT อัตราประหยัดน้ำมัน 28.6 กม./ลิตร JC08

SUZUKI WAGON R

เครื่องยนต์เบนซินรหัส R06D ขนาด 0.6 ลิตร 657 ซีซี DOHC12 VVT 3 สูบ 4 จังหวะ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ระยะชัก 61.5 x 73.8 มม. อัตราการบีบอัด 12.0 ให้กำลัง 49 แรงม้า ที่ 6500 รอบต่อนาที แรงบิตสูงสุด 58 นิวตัน-เมตรที่ 5000 รอบต่อนาที ส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อน 2WD/4WD

 • มอเตอร์ไฟฟ้า WA04C ให้กำลัง 2.6 แรงม้า ที่ 1500 รอบต่อนาที แรงบิต 40 นิวตัน-เมตร ที่ 100 รอบต่อนาที แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3Ah
 • ความจุถังน้ำมัน 27 ลิตร

เครื่องยนต์เบนซินรหัส R06D ขนาด 0.6 ลิตร 657 ซีซี DOHC12 VVT 3 สูบ 4 จังหวะ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ระยะชัก 61.5 x 73.8 มม. อัตราการบีบอัด 12.0 ให้กำลัง 49 แรงม้า ที่ 6500 รอบต่อนาที แรงบิตสูงสุด 58 นิวตัน-เมตรที่ 5000 รอบต่อนาที ส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อน 2WD/4WD

 • ความจุถังน้ำมัน 27 ลิตร

NISSAN ROOX

Hybrid

 • 3 สูบ ขนาด 659 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 62.7 x 71.2 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 12.0 : 1 กำลังสูงสุด 52 แรงม้า ที่ 6,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 60 นิวตันเมตร ที่ 3,600 รอบ/นาที พร้อมแบตเตอรี่ lithium-ion และ มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 2.7 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 40 นิวตันเมตร เกียร์อัตโนมัติ CVT ส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อนล้อคู่หน้า หรือ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ

Hybrid + Turbo

 • 3 สูบ ขนาด 659 ซีซี. เทอร์โบ กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 62.7 x 71.2 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 9.2 : 1 กำลังสูงสุด 64 แรงม้า ที่ 5,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตันเมตร ที่ 2,400 – 4,000 รอบ/นาที พร้อมแบตเตอรี่ lithium-ion และ มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด 2.7 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 40 นิวตันเมตร เกียร์อัตโนมัติ CVT ส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อนล้อคู่หน้า หรือ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ

NISSAN ROOX ไมเนอร์เช้นจ์ ในญี่ปุ่น ราคาเริ่ม 379,000 – 542,000 บาท

SUZUKI HUSTLER

 • เครื่องยนต์เบนซิน 660cc. Mild Hybrid Turbo ให้กำลัง 64 แรงม้า แรงบิต 98 นิวตัน-เมตร เกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อน 2WD/4WD อัตราประหยัดน้ำมัน 20.8 กม./ลิตร ในรุ่น 4WD

SUZUKI ALTO

 • เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ รหัส R06A ความจุ 658 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 52 แรงม้า (PS) ที่ 6,500 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 63 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมระบบขับเคลื่อน 2WD และ 4WD ให้เลือก อัตราประหยัดน้ำมัน 24.6 – 26.2 กม./ลิตร WLTC

DAIHATSU MIRA

 • เครื่องยนต์เบนซิน รหัส KF-VE4 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว หัวฉีด EFI พร้อมระบบวาล์วแปรผัน DVVT 658cc. ให้กำลังสูงสุด 52 แรงม้า ที่ 6,800 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 60 นิวตันเมตร (หรือ 6.1 กิโลกรัม-เมตร) ที่ 5,200 รอบ/นาที ขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ CVT อัตราสิ้นเปลือง 29.8 กม./ลิตร ปล่อยค่าไอเสีย Co2 ต่ำสุด 78 กรัม/กม.

DAIHATSU TAFT

เบนซิน 658cc. 52 แรงม้า

 • เครื่องยนต์เบนซิน 658cc 3 สูบ ให้กำลัง 52 แรงม้าที่ 6900 รอบต่อนาที แรงบิต 60 นิวตัน-เมตร ที่ 3600 รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อน 2WD / 4WD อัตราสิ้นเปลือง WLTC 21.2 – 20.2 กม./ลิตร

เบนซินเทอร์โบ 658cc 64 แรงม้า

 • เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 658cc. 3 สูบ ให้กำลัง 64 แรงม้า ที่ 6400 รอบต่อนาที แรงบิต 100 นิวตัน-เมตร ที่ 3600 รอบต่อนาที ส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อน 2WD/4WD อัตราสิ้นเปลือง WLTC 20 – 18.8 กม./ลิตร

 

https://www.car250.com/toyota-yaris-2023-10-11.html

新車乗用車販売台数ランキング

軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)

Advertisement

Advertisement

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้