News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ NIO
Advertisement

NIO ประกาศความสำเร็จ ในการเปิดสถานีสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าในประเทศจีน รวมกว่า 900 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าในการสลับแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว

NIO มีแผนที่จะติดตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่กว่า 4,000 แห่งภายในสิ้นปี 2568 รวมทั้งจะติดตั้งกว่า 1,000 แห่งภายในสิ้นปี 2565 ในประเทศจีน หากรวมยุโรป NIO จะมีสถานีแบตเตอรี่กว่า 1,300 แห่งในปัจจุบัน

สถานีที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน 900 สถานีถูกใช้มากกว่า 8 ล้านครั้ง (ยอดสะสม) ค่าเฉลี่ยประมาณ หนึ่งสถานีถูกใช้เกือบ 9,000 ครั้ง

Power Swap Station 2.0 รุ่นที่สองซึ่งเปิดตัวในเดือนเมษายน 2021

  • มีช่องใส่แบตเตอรี่ 14 ช่อง
  • ชุดแบตเตอรี่ 13 ก้อน
  • สามารถดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้มากถึง 312 ครั้งต่อวัน (24 ชั่วโมง)
  • ใช้เวลาในการสลับ 4.6 นาทีหรือเกือบ 277 วินาทีต่อการสลับหนึ่งครั้ง (รวมการขับเข้ามาจอด) ค่าเฉลี่ยในการสลับประมาณ 3 นาที

NIO ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เช่น Sinopec และ Shell NIO และ Sinopec ได้ติดตั้งสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว 71 แห่งในประเทศจีนภายใน 12 เดือน (รวมถึงสถานีชาร์จเร็ว 75 แห่งและสถานีชาร์จปลายทาง 29 แห่ง)

ในอนาคต NIO และ Sinopec จะขยายเครือข่ายการชาร์จ และ เปลี่ยนแบตเตอรี่ในจีน นอกจากนี้ยังค้นหาวัสดุใหม่ เพื่อให้การลดคาร์บอนสู่จุดสูงสุด และ เร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานใหม่อย่างรวดเร็ว

เครือข่ายสลับแบตเตอรี่ของ NIO ในปี 2565

  • 900 สถานีไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่
  • สถานีชาร์จเร็ว 737 แห่ง พร้อมแผงลอย 4,102 แห่ง
  • สถานีชาร์จปลายทาง 685 แห่ง พร้อมแผงลอย 3,892 แห่ง
  • สถานีชาร์จทั้งหมดกว่า 480,000 แห่ง (รวมติดตั้งในบ้าน)

Insideev

Advertisement

You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.