Advertisement

Advertisement

ยอดขายกระบะเมืองไทย มกราคม – มีนาคม 2567 รวมกว่า 48,714 คัน

ยอดขายกระบะเมืองไทย มกราคม – มีนาคม 2567 รวมกว่า 48,714 คัน

Advertisement

Advertisement

ยอดขายกระบะ มกราคม – มีนาคม ปี 2567 รวม 48,714 คัน

 1.  Toyota Hilux : 21,600 คัน
 2. ISUZU D-Max : 18,313 คัน
 3. Ford Ranger : 6,112 คัน
 4. Mitsubishi Triton : 2,346 คัน
 5. Nissan Navara : 745 คัน
 6. Mazda BT-50 : 147 คัน
 7. MG Extender : 122 คัน

ยอดขายกระบะ มีนาคม ปี 2567 รวม 16,202 คัน

 1.  Toyota Hilux : 7,367 คัน
 2. ISUZU D-Max : 6,705 คัน
 3. Ford Ranger : 1,054 คัน
 4. Mitsubishi Triton : 674  คัน
 5. Nissan Navara : 291 คัน
 6. Mazda BT-50 : 80 คัน
 7. MG Extender : 33 คัน
 
 
รถกระบะมีจำนวน 15,535 คัน ลดลงร้อยละ 43.15 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว รถ PPV มีจำนวน 3,304 คัน ลดลงร้อยละ 47.61 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว รถบรรทุก 5 – 10 ตัน มีจำนวน 1,471 คัน ลดลงร้อยละ 28 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว และรถประเภทอื่น ๆ มีจำนวน  997 คัน ลดลงร้อยละ 14.42 จากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว

ยอดขายกระบะ กุมภาพันธ์ ปี 2567 รวม 15,535 คัน

 1.  Toyota Hilux : 7,386 คัน
 2. ISUZU D-Max : 5,705 คัน
 3. Ford Ranger : 3,784 คัน
 4. Mitsubishi Triton : 1,155 คัน
 5. Nissan Navara : 227 คัน 
 6. MG Extender : 39 คัน
 7. Mazda BT-50 : 24 คัน

TOYOTA FORTUNER นำยอดขาย PPV ในเมืองไทย กุมภาพันธ์ 2567

ยอดขายรถยนต์ในไทย ก.พ. 2567 ลดลงกว่า 26% เมื่อเทียบรายปี รวม 52,843 คัน

ยอดขายกระบะ มกราคม ปี 2567 รวม 14,861 คัน

 1.  Toyota Hilux : 6,847 คัน
 2. ISUZU D-Max : 5,903 คัน
 3. Ford Ranger : 1,274 คัน
 4. Mitsubishi Triton : 517 คัน
 5. Nissan Navara : 227 คัน 
 6. MG Extender : 50 คัน
 7. Mazda BT-50 : 43 คัน

ยอดขายกระบะ ปี 2566 รวม 264,645 คัน

 1.  ISUZU D-Max : 115,499 คัน
 2. Toyota Hilux Revo : 106,601 คัน
 3. Ford Ranger : 24,338 คัน
 4. Mitsubishi Triton : 12,973 คัน
 5. Nissan Navara : 3,470 คัน 
 6. MG Extender : 930 คัน
 7. Mazda BT-50 : 552 คัน

ยอดขายกระบะ ธันวาคม ปี 2566 รวม 19,536 คัน

 1.  ISUZU D-Max : 115,499 คัน
 2. Toyota Hilux Revo : 106,601 คัน
 3. Ford Ranger : 24,338 คัน
 4. Mitsubishi Triton : 12,973 คัน
 5. Nissan Navara : 3,470 คัน 
 6. MG Extender : 930 คัน
 7. Mazda BT-50 : 552 คัน

ยอดขายกระบะ พฤศจิกายน 2566 รวม 11,847 คัน

 1.  ISUZU D-Max 7,877 คัน
 2. Toyota Hilux Revo 7,122 คัน
 3. Ford Ranger 1,473 คัน
 4. Mitsubishi Triton 906 คัน
 5. Nissan Navara 374 คัน 
 6. MG Extender 71 คัน
 7. Mazda BT-50 24 คัน

ยอดขายกระบะ มกราคม –  พฤศจิกายน 2566 รวม 245,106 คัน

 1. ISUZU D-Max 107,729 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 43.9 %
 2. Toyota Hilux Revo 97,757 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 39.9 %
 3. Ford Ranger 22,584 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 9.2 %
 4. Mitsubishi Triton 12,149 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 5.0 %
 5. Nissan Navara 3,201 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 1.3 %
 6. MG Extender 882 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 0.4 %
 7. Mazda BT-50 804 คัน ส่วนแบ่งการตลาด 0.3 %

 

Advertisement

Advertisement

 

กระบะขนาดกลาง (Medium-sized pickup truck) เป็นรถกระบะที่มีขนาดอยู่ระหว่างกระบะขนาดเล็ก (Small-sized pickup truck) และกระบะขนาดใหญ่ (Full-sized pickup truck) โดยกระบะขนาดกลางมักมีความยาวกระบะประมาณ 5 เมตรขึ้นไป และเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรขึ้นไป

กระบะขนาดกลางได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นรถที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการบรรทุกสินค้า การขับขี่ในเมือง และการเดินทางไกล

กระบะขนาดกลางที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่:

 • Isuzu D-Max
 • Toyota Hilux
 • Mitsubishi Triton
 • Nissan Navara
 • Ford Ranger

อันดับ 1 Toyota Hilux Revo

รวมราคา TOYOTA Hilux Revo ไฮลักซ์ รีโว้ ใหม่ 2021-2022 ตารางผ่อนดาวน์

ประหยัดน้ำมัน 14.3 กม./ลิตร Toyota Hilux CHAMP 2.4 Diesel AT LWB ราคา 562,000 บาท * ECO STICKER

 

อันดับที่ 2 ISUZU D-MAX

 

 

 

อันดับที่ 3 Ford Ranger

 

รวมราคา Ford Ranger ฟอร์ตเรนเจอร์ 2019 2ประตู / 4 ประตู ใหม่

 

อันดับที่ 4 Mitsubishi Triton

https://www.car250.com/all-new-mitsubishi-triton-2023-08.html

 

 

อันดับที่ 5 Nissan Navara

 

 

รวมราคา Nissan Navara นิสสัน นาวาร่า ใหม่ 2021-2022 ตารางราคาผ่อนดาวน์

อันดับที่ 6 Mazda BT-50 Pro

https://www.car250.com/mazda-bt-50-th-price.html    

อันดับที่ 7 MG Extender

https://www.car250.com/mg-extender-2021-th-2.html    

 

  https://www.car250.com/new-2023-ppv-sale-05.html https://www.car250.com/new-2023-ppv-sale-06.html

 

Advertisement

Advertisement

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้