1
Price ราคา รถยนต์รถใหม่

รถยนต์ในกลุ่ม PPV ถือว่าแพงแล้ว แต่สำหรับรุ่นตกแต่งพิเศษ แพงกว่าอย่างแน่นอน สำหรับเมืองไทยมีเพียง 4 ค่ายที่มีรุ่นแต่งพิเศษได้แก่ Toyota Fortuner TRD Sport , ISUZU MU-X Onyx / Chevrolet Trailblazer Z71 และ Ford Everest Sport

ตารางราคาเรียงจากถูก – แพง

Mu-X Onyx 1.9 DA NAVI Auto1,364,000.-
EVEREST SPORT 2.0 TURBO 4×2 10AT1,399,000.-
Mu-X Onyx 3.0 DA NAVI Auto1,409,000.-
Trailblazer Z71 1,499,000.-
Fortuner 2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top1,729,000.
Fortuner 2.8 TRD Sportivo 4WD AT1,779,000.
Fortuner 2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top1,799,000.
Fortuner 2.8 TRD Sportivo 2WD AT1,709,000.
ISUZU MU-X THE ONYXราคา
1.9 DA NAVI Auto1,364,000.-
3.0 DA NAVI Auto1,409,000.-

Ford Everest Sport ราคา 1,399,000 บาท

Toyota Fortuner TRDราคา
2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top1,799,000.
2.8 TRD Sportivo 4WD AT1,779,000.
2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top1,729,000.
2.8 TRD Sportivo 2WD AT1,709,000.

Chevrolet Trailblazer Z71 ปี 2017 ราคา 1,499,000 บาท


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.