car250.com เว็บไซต์ของคนรักรถ ข่าวรถใหม่

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2023
News ข่าวรถยนต์รถใหม่

Shopee Express เปิดรับสมัครพนักงานส่งพัสดุ รายได้สูงสุด 39,000 บาท/เดือน* ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

Advertisement

Advertisement

ช่วงวิกฤติ COVID-19 หลายๆท่านตกงาน หรือ พักงาน แต่มีงานเดียวที่กำลังบูม และรายได้ดีแม้ว่าจะลำบาก แต่ถือว่าคุ้มค่าในสถานการณ์แบบนี้ Shopee Express เปิดรับสมัครพนักงานส่งพัสดุ มีรายได้สู้โควิด แค่สมัครเป็นพนักงาน Shopee Express ! โควิดนี้จะไม่มีคนว่างงานอีกต่อไป อย่าลืมชวนเพื่อนมาสมัครกันเยอะ ๆ นะครับ เรารับสมัครหลายพื้นที่ หลายอัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • พนักงานส่งพัสดุด้วยรถจักรยานยนต์ (Last-mile Rider) รายได้เฉลี่ย 24,000 บาท/เดือน*
 • พนักงานส่งพัสดุด้วยรถกระบะตู้ทึบ (Last-mile Driver) รายได้เฉลี่ย 39,000 บาท/เดือน*
 • พนักงานรับพัสดุด้วยรถกระบะตู้ทึบ (First-mile Driver) รายได้เฉลี่ย 39,000 บาท/เดือน*

*รายได้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน

พนักงานจัดส่งพัสดุด้วยรถจักรยานยนต์ (Rider)

 • ขับรถจักรยานยนต์รับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
 • คัดแยกพัสดุที่รับมาเพื่อจัดส่งให้ปลายทาง
 • ดูแลสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน
 • สามารถให้คำตอบหรือความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 ปีไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตนเอง
 • รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในงานบริการและทัศนคติที่ดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์

พนักงาน”ส่งพัสดุ”ด้วยรถกระบะตู้ทึบ มีรถกระบะ (Last-mile Driver)

 • ขับรถกระบะตู้ทึบรับ-ส่งพัสดุให้กับผู้รับในพื้นที่รับผิดชอบ (ระยะทางรวมไม่เกิน 150 กม.)
 • คัดแยกพัสดุที่รับมาเพื่อจัดส่งให้ปลายทาง
 • ดูแลสินค้าของผู้รับให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน
 • นำสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ กลับคืนศูนย์กระจายสินค้า

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 – 45 ปีไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีรถกะบะตู้ทึบของตนเอง
 • รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีรถกระบะตู้ทึบสูง 1.8 – 2.1 เมตร (ไม่ติดเเก๊สและป้ายทะเบียนขาวเท่านั้น)
 • สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์

พนักงาน”รับพัสดุ”ด้วยรถกระบะตู้ทึบ มีรถกระบะ (First-mile Driver)

 • ขับรถกระบะตู้ทึบรับพัสดุกับร้านค้า Partner บริษัท ในพื้นที่รับผิดชอบ (ระยะทางรวมไม่เกิน 180 กม.)
 • ดูแลสินค้าของผู้รับให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน
 • นำสินค้าที่รับ กลับคืนศูนย์กระจายสินค้า

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 – 45 ปีไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีรถกะบะตู้ทึบของตนเอง
 • รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีรถกระบะตู้ทึบสูง 1.8 – 2.1 เมตร (ไม่ติดเเก๊สและป้ายทะเบียนขาวเท่านั้น)
 • สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • ชำนาญเส้นทาง
 • มีรถกระบะตู้ทึบ/รถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

Shopee Express รับสมัครหลายพื้นที่ หลายอัตรา
สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/

รับสมัครพนักงาน บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

Form นี้ใช้สำหรับลงทะเบียนในตำแหน่ง

1) หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า/คลังสินค้า (Hub/SOC Supervisor)
2) พนักงานประจำคลังสินค้าระดับอาวุโส (Senior SOC Agent)
3) พนักงานประจำคลังสินค้า SOC Agent
4) พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า (Hub Agent)
5) พนักงานประจำศูนย์รับสินค้า (FM Hub Agent)
6) พนักงานบริหารหน้างาน (Senior First Mile Fleet)
7) พนักงานจัดวางเส้นทาง (Route Planning/Pickup support)
8) Security & Property Management
9) Linehaul Supervisor

หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า/คลังสินค้า (Hub/SOC Supervisor)รายละเอียดงาน

– ดูแลการจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด
– ดูแลการคัดแยกพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างถูกต้อง
– สามารถยกของได้
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– อายุ 30-45 ปีไม่จำกัดเพศ
– มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.ขึ้นไป
– บริหารจัดการการส่งสินค้าประจำวันภายในคลังสินค้า
– มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดส่งพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากเป็นคนในพื้นที่และชำนาญเส้นทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความซื่อสัตย์, ขยัน, รับผิดชอบสูง, ทำงานเป็นกะได้
– ใช้ Program MS Office ได้
– สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์
– สามารถทำงานเป็นกะ และยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

หัวหน้าศูนย์คัดแยกสินค้าประจำภูมิภาค (RC Supervisor)รายละเอียดงาน

-วางแผนการทำงานและดูแลภาพรวมการทำงานของศูนย์คัดแยกสินค้า ให้เป็นไปตามขั้นตอนและนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถคัดแยกสินค้าได้ครบ และรวดเร็วตรงเวลาตามที่บริษัทกำหนด
-ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามการทำงานของแต่ละทีม และ พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในศูนย์คัดแยกสินค้า
-ควบคุมดูแลพนักงานและทีม รวมถึงคัดเลือกและอบรมพนักงานภายในศูนย์คัดแยกสินค้า เพื่อให้ทุกทีมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
-จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานให้การปฏิบัติงานดำเนินต่อไปได้ และวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผิดปกติ เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต
-ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วง และรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไข และป้องกัน

คุณสมบัติ
-อายุ 25-49 ปี ไม่จำกัดเพศ
-วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในการบริหารจัดการศูนย์คัดแยกสินค้า (ขั้นต่ำ 2 ปี หรือเทียบเท่าสำหรับ RC with Sorting Operation)
-ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
-สามารถทำงานวัน 6 วัน/ สัปดาห์
-ยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ โดยเฉพาะเวลาการทำงานในช่วงดึก
-มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมพนักงานในการดูแลได้
-มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft word, Microsoft excel และ การส่ง e-mail
-มีความซื่อสัตย์, ขยัน, ละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบสูง รวมถึงทักษะการสื่อสาร เจรจาโน้มน้าวใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

Linehaul Supervisorรายละเอียดงาน

– บริหารการใช้รถประจำวันให้เพียงต่อจำนวนพัสดุที่ต้องส่งออก
– ประเมินจำนวนรถขนส่ง และจำนวนพัสดุที่ต้องจัดส่งในวันนั้นๆ
– ติดต่อพนักงานขับรถเพื่อติดตามให้รถถึงที่หมายภายในเวลาที่กำหนด
– ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประจำวันของ Subcontractor
– ติดต่อประสานงานกับ Subcontractor ในเรื่องจำนวนรถที่ต้องใช้ประจำวัน
– ตรวจสอบเวลาของรถ ตอนถึงคลังสินค้า และ ตอนออกจากคลัง
– ตรวจสอบและดูแลการแต่งกายของพนักงานขับรถ
– รวบรวมปัญหาประจำวัน วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน
– สรุปรายงานประจำวันให้ทีม

คุณสมบัติ
– อายุ 25 – 35 ปี
– วุฒิปวช (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
– บุคลิกภาพดี มีความระเอียดรอบคอบ
– มีทักษะการสื่อสารดี และวิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจได้ดี
– มีความรู้เรื่องการขนส่งเบื้องต้น
– สามารถทำงาน 6 วัน /สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้
– มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office
– หากมีประสบการณ์ตรงในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานประจำคลังสินค้าระดับอาวุโส (Senior SOC Agent)รายละเอียดงาน

– บริหารภาพรวมการทำงานของทีมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
– บริหารจัดการการจัดส่งประจำวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น
– แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน และทันท่วงที ทั้งปัญหาการจัดส่งสินค้า และปัญหาการจัดการพนักงาน
– ประสานงานกับผู้จัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ กำหนดมาตรฐานในการทำงาน
– สรุปผลการทำงานของทีมรายวัน
– พลักดันทีมให้ทำตามเป้าหมาย KPI ให้ได้

คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือ หญิง
– อายุ 25-45 ปี
– มีความซื่อสัตย์, ขยัน, รับผิดชอบสูง, ทำงานเป็นกะได้
– ใช้ Program MS Office ได้ (โดยเฉพาะ MS Excel)
– สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์
– สามารถทำงานเป็นกะ และยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้

พนักงานประจำศูนย์คัดแยกสินค้า SOC Agent

1.จัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด2.คัดแยกพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างถูกต้อง
3.สามารถยกของได้
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications
1.เพศชาย หรือ หญิง
2.อายุ 18-30 ปี
3.ไม่เคยมีประวัติต้องโทษทางคดีอาญา
4.มีความซื่อสัตย์, ขยัน, รับผิดชอบสูง, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพะาหน้าได้
5.หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ การส่ง E-mail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถทำงานวัน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้

พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า (Hub Agent) รายละเอียดงาน

– จัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด
– คัดแยกพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างถูกต้อง
– สามารถยกของได้
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– อายุ 18-30 ปีไม่จำกัดเพศ
– วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
– มีทักษะการติดต่อประสานงานและเเก้ไขปัญหาได้ดี
– หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความซื่อสัตย์, ขยัน, รับผิดชอบสูง, ทำงานเป็นกะได้
– สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์

พนักงานประจำศูนย์รับสินค้า (FM Hub Agent) รายละเอียดงาน

-ดูแลการรับและจัดเก็บสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด
-ดูแลการรับและคัดแยกพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
-สามารถยกของได้ (สูงสุด 20 กิโลกรัม)
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
อายุ 18 – 30 ปี เพศชาย
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเเก้ไขปัญหาได้ดี
มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดส่งพัสดุ (Logistics) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบสูง
สามารถใช้งาน Program เบื้องต้นในคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Office Google Sheet เป็นต้น
สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้
สามารถทำงานเป็นกะ และมีความยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงานได้

พนักงานบริหารหน้างาน (Senior First Mile Fleet) รายละเอียดงาน

– จัดเส้นทางการวิ่งรับสินค้าให้กับพนักงานขับรถรับสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
– ดูแลการเข้ารับสินค้าของพนักงานรับสินค้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเข้ารับสินค้า
– รับผิดชอบการสื่อสารนโยบายต่างๆของบริษัทให้พนักงานขับรถรับสินค้ารับทราบ
– ตักเตือน อบรม และให้คำติชมกับพนักงานขับรถรับสินค้า โดยยึดจากผลการทำงานของพนักงานแต่ละคน
– แก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับสินค้า เช่น รถไม่เพียงพอต่อการเข้ารับ / เกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน / พนักงานไม่มาทำงาน
– ควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ความตรงเวลาในการเข้างาน / การใช้คำพูดกับลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
– ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการรับสินค้า

คุณสมบัติ
– อายุ 18-30 ปีไม่จำกัดเพศ
– มีรถส่วนตัวสำหรับการเดินทางทำงาน
– สามารถเดินทางไปตามสาขาต่างๆ เพื่อไปพบกับพนักงานขับรถรับสินค้า (สาขาจะอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน)
มีความรู้ด้านเส้นทางเป็นอย่างดี (เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง)
พื้นที่ 1: ฝั่งธนบุรี (ตอนบน) และพระนคร – บางบัวทอง ตลิ่งชัน บางแค บางกอกน้อย ป้อมปราบศัตรูพ่าย
พื้นที่ 2: ฝั่งธนบุรี (ตอนล่าง) และเส้นพระราม 3 – สมุทรสาคร บางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ ธนบุรี พระประแดง
พื้นที่ 3: กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝั่งเหนือ – เมืองนนทบุรี บางซื่อ จตุจักร ดอนเมือง สายไหม ปทุมธานี
พื้นที่ 4: กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก – ลาดกระบัง บางกะปิ มีนบุรี บึงกุ่ม ห้วยขวาง
พื้นที่ 5: กรุงเทพฯ ชั้นใน และสมุทรปราการ – ปทุมวัน สาทร วัฒนา บางนา สมุทรปราการ
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel
– มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับพนักงานขับรถ
– มีทักษะการติดต่อประสานงานและเเก้ไขปัญหาได้ดี
– หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความซื่อสัตย์, ขยัน, รับผิดชอบสูง, ทำงานเป็นกะได้
– สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์

พนักงานจัดวางเส้นทาง (Route Planning/Pickup support) รายละเอียดงาน

– ตรวจสอบสถานะการจองรถรับสินค้า เพื่อสรุปและกดส่งงานให้กับพนักงานขับรถรับสินค้าผ่านทางระบบ
– ติดตาม และประเมินสถานการณ์ในการเข้ารับสินค้าของพนักงานขับรถ ติดต่อรถเพิ่มในกรณีที่ต้องการใช้รถเข้ารับสินค้าเพิ่มเติม
– ประสานงานกับพนักงานขับรถรับสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงาน
– บันทึกรายละเอียดการเข้ารับสินค้า ของพนักงานขับรถแต่ละคน และจัดทำสรุปการเข้ารับสินค้าในแต่ละวัน
– ประสานงานกับร้านค้าที่ใช้บริการจัดส่งของ Shopee Express เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น
– จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน และเอกสารต่างๆสำหรับพนักงานขับรถ ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในแต่ละวัน
– รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของพนักงานขับรถรับสินค้า และปรับเปลี่ยนเส้นทางในการรับสินค้าหากมีความจำเป็น

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปวส. หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุ 22-30 ปี
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
– มีความรู้ในเส้นทางบริเวณดังต่อไปนี้
นนทบุรี (ฝั่งอำเภอเมือง อำเภอปากเกร็ด)
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ ตอนบน (จตุจักร พญาไท ดุสิต บางพลัด บางซื่อ สายไหม บางเขน ดอนเมือง หลักสี่)
– มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถประสานงานกับทีมอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตนเองได้
– ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
– หากสามารถอ่าน และเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ประสานงานระหว่างลูกค้าและผู้ขับรถ ในการนัดหมายการส่งสินค้าและติดตามสถานะการเข้ารับสินค้า

Security & Property Managementปฏิบัติงานที่ Control Room เพื่อ สังเกตการณ์กล้อง CCTV ในพื้นที่ของบริษัท

2. สังเกตการณ์และตรวจสอบความผิดปกติของพนักงานและพื้นที่ของบริษัท ที่เสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสีย เสียหาย หรือ สูญหาย
3. สังเกตการณ์และตรวจสอบการทำงานที่ผิดขั้นตอนของพนักงาน
3. สังเกตการณ์และเฝ้าระวังสถาณการณ์ที่ร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ จลาจล เหตุทะเลาะวิวาทของพนักงาน ในพื้นที่
4. ควบคุมดูแลการทำงานเจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ประจำอยู่ที่ปฏิบัติการ
5. สอบสวนพนักงานที่กระทำความผิดตามกฏบริษัท ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ทั้งกรณีที่เกิดเหตุเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน
6. สรุปรายงานประจำวัน บันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติและส่งทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

Qualifications
1.อายุ 25 – 35 ปี
2.วุฒิปวช (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
3.บุคลิกภาพดี มีความละเอียดรอบคอบ
4.มีทักษะการสื่อสารดี และวิเคราะห์ปัญหา ตัดสินใจได้ดี
5.มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเบื้องต้น
6.สามารถทำงาน 6 วัน /สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้
7.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
8.มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office
9.มีความสามารถใช้โปรแกรมดูกล้อง CCTV พื้นฐานได้

Shop Leader หัวหน้าประจำสาขารับพัสดุ-รับมอบ,ตรวจสอบ,คัดแยก,ขนย้าย,นำส่ง ตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด

-ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานจัดส่งสินค้า กระจายสินค้าให้แก่พนักงานจัดส่งสินค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
-ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ร้านค้าและลูกค้าที่ใช้บริการ
-ควบคุมและดูแลการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและวางไว้

Qualifications
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ ปวส.
อายุ 28-40 ปี
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
มีทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหา (หากสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel / Google Sheets ได้ในระดับปานกลาง
สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
พร้อมปรับตัวในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

Area Manager/Hub Managerรับผิดชอบดูแลการทำงานในภาพรวมของศูนย์กระจายสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานประจำวัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการทำงานของคลังรับสินค้า ทั้งปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหาในระยะยาว
ผลักดันการทำงานของคลังรับสินค้า ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เช่น เวลาที่ใช้ในการรับสินค้า, ความถูกต้อง และความครบถ้วนในการส่งสินค้าออกจากคลัง)
ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคลังรับสินค้า ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้
ออกแบบกระบวนการทำงานภายในคลังรับสินค้าเพื่อกำจัดความสูญเสีย (Waste) ที่เกิดจากการทำงาน และทำให้การทำงานเป็นไปได้ความราบรื่นที่สุด
สื่อสารนโยบายจากสำนักงานใหญ่ลงไปยังคลังรับสินค้าแต่ละแห่ง โดยสาระสำคัญของนโยบายจะต้องถูกสื่อสารออกไปอย่างครบถ้วน และถูกต้อง
จัดอบรมให้กับพนักงานภายในคลังรับสินค้าตั้งแต่ระดับพนักงานจัด/ยกสินค้า จนถึงหัวหน้าประจำคลังรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้น

Qualifications
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับ ปวส.
อายุ 28-40 ปี
มีประสบการณ์ในการบริหารงานภายในคลังสินค้า / ศูนย์คัดแยกสินค้า / ศูนย์กระจายสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
มีความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ในการบริหารพนักงานภายในคลังสินค้า / ศูนย์คัดแยกสินค้า / ศูนย์กระจายสินค้า
มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปดูหน้างานตามคลังในที่ต่างๆได้
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel / Google Sheets ได้ในระดับปานกลาง
สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
พร้อมปรับตัวในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

หากประสงค์สมัครตำแหน่งพนักงานขนส่งสินค้า กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง (โดยไม่ต้องกด “ถัดไป/Next”)https://forms.gle/2qh2jpU4Mg6Zjiud9

หรือสอบถามรายละเอียดและสมัครงานได้ที่เบอร์

 • 063-494-7385
 • 063-535-4981
 • 066-114-4723
 • 066-110-1099
 • 066-114-6371

หมายเหตุ บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ทำประกัน COVID-19 (คุ้มครอง1ปีเต็ม*) สำหรับพนักงานทุกคน**
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เป็นผู้กำหนด
**ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด

Advertisement

Advertisement

News ข่าวรถยนต์รถใหม่ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด