News ข่าวรถยนต์รถใหม่

เป็นข่าวที่น่าสนใจอย่างมาก ในแวดวงรถยนต์ และ ไม่น่าเชื่อปัญหาจุดบอด Blind Spot เสา A ที่มักเป็นปัญหาของอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ได้รับการแก้ไขแบบง่ายๆ โดยคาดไม่ถึง แต่ถ้านำไปใช้จริงแนวคิดนี้ก็ไม่เลว

Alaina Gassler นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 8 ที่โรงเรียนกฎหมาย Avon Grove Charter ใน West Grove, PA เธอได้กล่าวว่า

“อุบัติเหตุทางรถยนต์จำนวนมากเกิดจากผู้ขับขี่ที่ไม่สามารถมองเห็นอันตรายเนื่องจากจุดบอด Blind Spot อุปกรณ์ต้นแบบถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดจุดบอดเหล่านั้นโดยการแสดงภาพของพื้นที่ด้านหลังพวกเขาสู่จุดนั้น ฉันใช้โปรเจคเตอร์ขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์แสดงภาพและเว็บแคมเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพ เว็บแคมติดตั้งที่ด้านนอกของรถและโปรเจคเตอร์แสดงภาพเฉพาะเสา A ของรถ เพื่อช่วยให้ภาพสว่างขึ้นและชัดเจนขึ้นฉันใช้ผ้าสะท้อนแสงซึ่งสะท้อนภาพเฉพาะกับคนขับเท่านั้น ต้นแบบนี้มีศักยภาพในการลดอุบัติเหตุรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับจุดบอดอย่างมาก”

ทั้งนี้ ทำให้เธอได้รับรางวัล STEM โดยรวมในการประกวด Broadcom MASTERS (คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมที่โดดเด่น) และได้รับรางวัล $25,000 ประมาณ 752,000 บาท

Creative311.com


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.