Advertisement

Advertisement

ISUZU ประเทศไทย เปิดโรงงาน ลดกำลังผลิต ยุบกะกลางคืน ชั่วคราว ลดอัตราการทำงาน

ISUZU ประเทศไทย เปิดโรงงาน ลดกำลังผลิต ยุบกะกลางคืน ชั่วคราว ลดอัตราการทำงาน

Advertisement

Advertisement
  • โรงงานสำโรงเริ่มเดินสายการผลิตตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม
  • โรงงานเกตเวย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
  • ISUZU ลดอัตราผลิต ให้ยุบการทำงานกะกลางคืนทั้งสายผลิตรถเล็ก และ รถใหญ่ เป็นการชั่วคราว (ยกเว้นบางไลน์ผลิต)

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเดินสายการผลิตอีกครั้ง ทั้ง 2 โรงงาน โดยโรงงานสำโรงเริ่มเดินสายการผลิตตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม และโรงงานเกตเวย์เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ISUZU ประกาศยุบการทำงานกะการคืน อัตราจ้าง 5 – 31 พฤษภาคม พนักงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน จะได้ค่าจ้าง 100% ที่พนักงานไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน จะได้ค่าจ้าง 85% จากวันทำงานปกติ

โรงงาน สำโรง

  • โรงงาน สำโรง ตั้งแต่ 11 – 31 พฤษภาคม ยุบการทำงานกลางคืนของสายกลางผลิต และงานสนับสนุนการผลิตชั่วคราว ยกเว้นไลน์เฟรม 3 และ ไลน์ประกอบตัวถังรถรุ่น UB ให้ทำงานปกติ
  • พนักงานสายผลิตและสายสนับสนุน ที่ไม่ได้ทำงานกะกลางคืน ให้เหลือการทำงานเฉพาะกลางวัน โดยให้กะ A และ B สลับกัน แบบวันเว้นวัน และให้กะ A เริ่มงานก่อน 11 พฤษภาคม 2020
  • ไลน์เฟรม 3 และ ไลน์ประกอบตัวถังรถรุ่น UB ให้สลับกะกลางวัน และกลางคืนแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์

โรงงาน เกตเวย์ เปิด 18 พฤษภาคม 2020

  • โรงงาน เกตเวย์ วันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 63 บริษัทกำหนดให้สายการผลิต และงานสนับสนุน หยุดผลิตรถเล็กและรถใหญ่ชั่วคราว ยกเว้นไลน์ประกอบชุดงาน ให้เหลือแต่การทำงานในกะกลางคืน โดยให้ กะ A และ B สลับทำงาน
  • ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2020 – 31 พฤษภาคม 2020 เป็นต้นไป ให้ยุบการทำงานกะกลางคืนทั้งสายผลิตรถเล็ก และ รถใหญ่ เป็นการชั่วคราว
  • พนักงานผลิตรถเล็ก และสนับสนุนการผลิตรถเล็ก ทำงานเฉพาะกะกลางวัน A และ B วันเว้นวัน
  • พนักงานผลิตรถใหญ่ และสนับสนุนการผลิตรถใหญ่ ทำงานแบบวันเว้นวัน

บริษัทฯ ได้พยายามอย่างดีที่สุดมาโดยตลอดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำหรับการเริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการในการจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานควบคู่กับสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหลัก

Advertisement

Advertisement

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้