Advertisement

Advertisement

TOYOTA ประเทศไทย เดินสายผลิตเต็มสูบ 2 กะ 2 โรงงาน เริ่ม 11 พฤษภาคมนี้ โตโยต้าเกตเวย์ เริ่ม 25 พ.ค.

TOYOTA ประเทศไทย เดินสายผลิตเต็มสูบ 2 กะ 2 โรงงาน เริ่ม 11 พฤษภาคมนี้ โตโยต้าเกตเวย์ เริ่ม 25 พ.ค.

Advertisement

Advertisement
  • Toyota มอเตอร์ ประเทศไทย เดินสายการผลิต 2 กะ ที่โรงงาน สำโรง จ.สมุทรปราการ และโรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
  • โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา นั้น จะกลับมาเริ่มเปิดสายการผลิตอีกครั้งในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
  • โตโยต้า ประเทศไทยมีโรงงานทั้งหมด 3 แห่ง

ตามที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศหยุดพักสายการผลิตเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากสถานการณ์ของการผลิตชิ้นส่วนจากทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ตลอดจนเป็นการให้ความร่วมมือกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ซึ่งในช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตชั่วคราวนั้น บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความพร้อมของสายการผลิต พนักงาน และ ระบบการจัดเตรียมชิ้นส่วน

เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยทั้ง 3 แห่งนี้ จะยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สูงสุด ดังเช่นที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเปิดสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง จะดำเนินการภายใต้แนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น การเพิ่มรอบการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน การให้พนักงานเว้นระยะห่าง (Social Distance) การให้พนักงานตรวจเช็คสุขภาพและหมั่นรักษาสุขอนามัยส่วนตัวอยู่เสมอ การลดจุดสัมผัสต่าง ๆ ในพื้นที่โรงงานและสำนักงาน การจัดรอบรถโดยสารเพื่อลดความหนาแน่นระหว่างการเดินทาง

การกำหนดมาตรการการใช้พื้นที่พักผ่อน โรงอาหาร และห้องน้ำ หรือการกำหนดให้พนักงานส่วนใหญ่ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นต้น

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ผมต้องขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับการสนับสนุนและความพยายามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทั้งพนักงานโตโยต้าและบรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนของเรา ที่ทำให้เราสามารถกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย นอกจากนี้ผมยังต้องขอขอบคุณลูกค้าโตโยต้าทุกคนสำหรับความเชื่อมั่นที่มีให้กับผลิตภัณฑ์ของเราเสมอมา ทั้งนี้ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานโตโยต้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกคนถือเป็นสิ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญ และความคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ดังนั้นเราทุกคนจะยังคงดำเนินงานภายใต้แนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด  เพื่อผ่านช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปด้วยกัน”

Toyota.co.th

Advertisement

Advertisement

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้