Advertisement

Advertisement

MG HS สอบผ่านมาตรฐานความปลอดภัย EuroNCAP ระดับ 5 ดาว

MG HS สอบผ่านมาตรฐานความปลอดภัย EuroNCAP ระดับ 5 ดาว

Advertisement

Advertisement

EuroNCAP หรือ European New Car Assessment Programme องค์กรอิสระระดับนานาชาติ จัดตั้งโดยสมาชิก สมาคมยานยนต์จากหลายประเทศเช่น เช่น สเปน, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, อังกฤษ และสวีเดน รวมถึงหน่วยงานอย่างสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ หรือ FIA และ ADAC ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ รถยนต์ในเยอรมนี โดยที่มีคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปเป็นสมาชิกสังเกตการณ์เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการดำเนินงาน

MG HS สามารถทำคะแนนความปลอดภัยระดับ 5 ดาว

  • การปกป้องผู้ใหญ่ทำ 92%
  • การปกป้องเด็ก 81%
  • หลีกเลี่ยงหรือช่วยลดการชนคนเดินถนน 64%
  • อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 76%
https://www.car250.com/?s=hs

Advertisement

Advertisement

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้