car250.com เว็บไซต์ของคนรักรถ ข่าวรถใหม่

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2023
News ข่าวรถยนต์รถใหม่

ยอดขายรถยนต์ในไทย สิงหาคม 2566 รวม 60,234 คัน

Advertisement

Advertisement

 

 

 

 

ยอดขายรถยนต์ในไทยที่ผ่านมา

 • ยอดขายเดือนสิงหาคม 2566 ทั้งหมด 60,234 คัน
 • ยอดขายเดือนกรกฏาคม 2566 ทั้งหมด 58,419 คัน
 • ยอดขายเดือนมิถุนายน 2566 ทั้งหมด 64,440 คัน
 • ยอดขายเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้งหมด 65,088 คัน
 • ยอดขายเดือนเมษายน 2566 ทั้งหมด 59,530 คัน
 • ยอดขายเดือนมีนาคม 2566 ทั้งหมด 79,943 คัน
 • ยอดขายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งหมด 71,551 คัน
 • ฃยอดขายเดือนมกราคม 2566 ทั้งหมด 65,579 คัน
 • ยอดขายเดือนธันวาคม 2565 ทั้งหมด 82,799 คัน
 • ยอดขายเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งหมด 68,284 คัน
 • ยอดขายเดือนตุลาคม 2565 ทั้งหมด 64,618 คัน
 • ยอดขายเดือนกันยายน 2565 ทั้งหมด 74,150 คัน
 • ยอดขายเดือนสิงหาคม 2565 ทั้งหมด 68,208 คัน
 • ยอดขายเดือนกรกฏาคม 2565 ทั้งหมด 64,033 คัน
 • ยอดขายเดือนมิถุนายน 2565 ทั้งหมด 67,952 คัน
 • ยอดขายเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งหมด 64,735 คัน
 • ยอดขายเดือนเมษายน 2565 ทั้งหมด 63,427 คัน
 • ยอดขายเดือนมีนาคม 2565 ทั้งหมด 87,245 คัน
 • ยอดขายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งหมด 74,489 คัน
 • ยอดขายเดือนมกราคม 2565 ทั้งหมด 69,455 คัน
 • ยอดขายเดือนธันวาคม 2564 ทั้งหมด 91,010 คัน
 • ยอดขายเดือนพฤศจิกายน 2564 ทั้งหมด 71,716 คัน
 • ยอดขายเดือนตุลาคม 2564 ทั้งหมด 64,462 คัน
 • ยอดขายเดือนกันยายน 2564 ทั้งหมด 64,122 คัน
 • ยอดขายเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งหมด 42,176 คัน
 • ยอดขายเดือนกรกฏาคม 2564 ทั้งหมด 52,442 คัน
 • ยอดขายเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งหมด 64,974 คัน
 • ยอดขายเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งหมด 55,948 คัน
 • ยอดขายเดือนเมษายน 2564 ทั้งหมด 58,132 คัน
 • ยอดขายเดือนมีนาคม 2564 ทั้งหมด 79,969 คัน
 • ยอดขายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งหมด 58,960 คัน คัน
 • ยอดขายเดือนมกราคม 2564ทั้งหมด 55,202 คัน
 • ยอดขายเดือนธันวาคม 2563 ทั้งหมด 104,089 คัน
 • ยอดขายเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งหมด 79,177 คัน
 • ยอดขายเดือนตุลาคม 2563 ทั้งหมด 74,115 คัน
 • ยอดขายเดือนกันยายน 2563 ทั้งหมด 77,907 คัน
 • ยอดขายเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งหมด 68,883 คัน
 • ยอดขายเดือนกรกฏาคม 2563 ทั้งหมด 59,335 คัน
 • ยอดขายเดือนกรกฏาคม 2563 ทั้งหมด 59,335 คัน
 • ยอดขายเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งหมด 58,013 คัน
 • ยอดขายเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งหมด 40,418 คัน
 • ยอดขายเดือนเมษายน 2563 ทั้งหมด 30,109 คัน
 • ยอดขายเดือนมีนาคม 2563 ทั้งหมด 60,105 คัน
 • ยอดขายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งหมด 68,271 คัน
 • ยอดขายเดือนมกราคม 2563 ทั้งหมด 71,688 คัน
 • ยอดขายเดือนธันวาคม 2562 ทั้งหมด 89,285 คัน
 • ยอดขายเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งหมด 79,299 คัน
 • ยอดขายเดือนตุลาคม 2562 ทั้งหมด 77,122 คัน
 • ยอดขายเดือนกันยายน 2562 ทั้งหมด 76,195 คัน

ยอดขายเดือน สิงหาคม 2566 รวม 60,234 คัน

 1. TOYOTA – 20,805 คัน
 2. ISUZU – 11,380 คัน
 3. HONDA – 7,084 คัน
 4. FORD – 2,956 คัน
 5. MG – 2,122 คัน
 6. Mitsubishi – 2,103 คัน
 7. MAZDA – 1,379 คัน
 8. NISSAN – 1,227 คัน
 9. GWM – 1,071 คัน
 10. NETA – 990 คัน
 11. Hino – 961  คัน
 12. SUZUKI – 901 คัน
 13. TESLA – 855 คัน
 14. HYUNDAI – 550 คัน
 15. Subaru – 135 คัน
 16. Lexus – 66 คัน
 17. CP-FOTON – 43 คัน
 18. Peugeot – 21 คัน
 19. KIA – 15 คัน
 20. SsangYong – 1 คัน
 • บางรุ่นที่ยอดขายไม่มี ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เพียงแต่ยังไม่มีข้อมูล ในเดือนนั้น
 
 

Advertisement

Advertisement

News ข่าวรถยนต์รถใหม่ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด