1
News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ Hyundai, ข่าวรถ Mitsubishi

ฮุนได และ มิตซูบิชิ เรียกคืนรถยนต์มากกว่า 70,00 คันจากสหรัฐอเมริกา

ฮุนได และ มิตซูบิชิ เรียกคืนรถยนต์มากกว่า 70,00 คันจากสหรัฐอเมริกา ถือเป็นข่าวที่น่าตกใจเลยทีเดียวกับการเรียกคืนรถยนต์จากค่ายยักษ์ใหญ่สองค่ายจากฝั่งเอเชียคือ ฮุนได และ มิตซูบิชิ จากปัญหาบางประการที่ทางหน่วยงานท…

You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.